• Omstilling Nu

  Dronningensgade 14
  1420 København K
  Danmark

  Email: info@omstilling.nu

  CVR: 35 15 16 64

 • Sprog

 • Bliv aktiv

  Har du lyst til at være med til at være med i vores netværk og arbejde for en bæredygtig omstilling, er du velkommen til at kontakte os på medlem@omstilling.nu
 • Presse

  Har du brug for en kommentar eller en holdning fra Omstilling Nu, er du velkommen til at kontakte vores pressekoordinator Maja Yhde på maja@omstilling.nu

Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Dette kræver handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring nye bæredygtige løsninger, og få involveret så mange som muligt i at skabe en omstilling nu.

 

Verden er af lave. Vi oplever i disse år ikke én, men en række indbyrdes forbundne kriser, som spænder ben for hinandens løsninger. Det er nyt: På én og samme tid er økonomien plaget, klimaet truet, natur og ressourcer under pres, beskæftigelsen og den sociale tryghed i fare og uligheden mange steder voksende.
Vi er et netværk af unge mennesker tilhørende den generation, der skal overtage dagens samfund og sikre en fremtid for vore egne børn. Vi er fulde af gåpåmod og opsat på at tage ansvar. Men vi er også dybt bekymrede over, at krisernes sammenhæng ikke for alvor synes erkendt af vore politiske beslutningstagere. Man søger at håndtere nye udfordringer med gamle svar.
 

 

Kommende aktiviteter

 • december  2014
  mtiotofls
  12
  • 2014 Right Livelihood Award Laureate Bill McKibben to visit Lund University
   Starts: 18:00
   Ends: 2. december 2014 - 20:00
   Location: Eden, Paradisgatan 5 H, Lunds Universitet, Lund, Sverige
   Description: LUCSUS is excited to announce that Bill McKibben, leading environmentalist, founder of 350.org, and joint recipient of this year’s Right Livelihood Award (popularly seen as the ‘alternative Nobel Prize’), will give a public lecture, entitled
   The climate fight: Notes from the front lines.

   More information: http://www.lucsus.lu.se/2dec2014smallx.pdf
  • Gode Penge: Pengeskabelse gennem bankernes clearing
   Starts: 19:00
   Ends: 2. december 2014 - 21:00
   Location: Copenhagen Business School, lokale SPs07
   Description: For at holde gang i oplysningsarbejdet og fortsætte debatten om vores pengesystem inviterer foreningen Gode Penge til foredragsrække om vores penge og banksystem.

   Foredragsrækken er for alle uanset forudgående kendskab og samtidig introducerende til arbejde i Gode Penge.
   Der er gratis entre.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/366667833510042
  3
  • Greening the Shipping Business: Is it possible?
   Starts: 17:00
   Ends: 3. december 2014 - 19:00
   Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Danmark
   Description: The Student Chapter of the Dansk Energiøkonomisk Selskab (DES) invites you to its Discussion Series Event:

   Greening the Shipping Business: Is it possible?

   More than 80% of traded goods travel by maritime transportation throughout the world. With the prioritization of environmental goals by policymakers and businesses, it is topical to debate and analyze what is going on in the shipping industry from both the regulatory and corporate social responsibility perspective.

   More information: https://www.facebook.com/events/825712447451655/?ref=4
  4
  • Debat: Skal data beskyttes?
   Starts: 17:00
   Ends: 4. december 2014 - 18:30
   Location: Wegeners Gaard, Vesterbrogade 60A, København
   Description: EU er på vej med en omfattende datalov, der skal gælde enslydende i alle 28 lande. Men er det muligt uden, at det går ud over ytringsfrihed, aktindsigt, åbenhed og forskning? Der er mange modsatrettede interesser, der skal tages hensyn til. Hvad gør vi ved de dilemmaer, hvor forskellige rettigheder støder sammen?


   Kom til debat med ekspert i databeskyttelse Christian Wiese Svanberg, Sanni Aakjær-Olesen fra EU-Kommissionen og journalist Staffan Dahllöf fra magasinet NOTAT.

   Pris: 50 kr., 20 kr. for studerende, gratis for abonnenter på NOTAT og medlemmer af DEO.

   Tilmeld dig på http://www.deo.dk
  • Byer for men­nesker v/​Jan Gehl
   Starts: 19:00
   Ends: 4. december 2014 - 21:30
   Location: Realkredit Danmark/​Danske Bank/​Finanscenter Fyn Albani Torv 2 – 3 5000 Odense
   Description: Jan Gehl er en dansk arkitekt og byplan­læg­ger. I sin prak­sis har Gehl især haft fokus på analyse og forbedring af byrum. Han har spillet en væsentlig rolle for fre­delig­gørelsen af trafik­erede byrum og omdan­nelse til gågademiljøer.

   I 1960’erne skete der et vigtigt skifte i byplan­lægnin­gen – en ændring, som på grund af de hur­tigt vok­sende byer accel­ererede kraftigt. Sam­tidig blev trafik­plan­lægnin­gen påvir­ket af den hur­tigt vok­sende bil­trafik. Og de men­nesker, som lev­ede i og brugte byerne, blev glemt.

   I Jan Gehls bøger beskrives det, hvor vigtigt det er for byernes kvalitet, at byens liv og hen­synet til men­nesker i byens rum har en cen­tral plac­er­ing i plan­lægnin­gen.
   Byerne skal være lev­ende, trygge, sunde og bæredygtige. Det skal være bedre byer for men­nesker. I fore­draget gives eksem­pler på, hvor­dan det er gen­nem­ført i byer som Køben­havn, Mel­bourne, Syd­ney og New York. Efter årtiers ude­ladelse er ’byer for men­nesker’ igen blevet et cen­tralt tema i byplan­lægnin­gen og arkitek­turen.
   v/​Jan Gehl, arkitekt og byplan­læg­ger, pro­fes­sor emer­i­tus i byplan­lægn­ing på Kun­stakademiets Arkitek­t­skole, grundlæg­ger af og part­ner i råd­givn­ings­fir­maet GEHL Architects.

   Læs mere: http://ida.dk/event/311410
  567
  8
  • Grøn delejul
   Starts: 00:00
   Ends: 10. december 2014 - 00:00
   Location: Rådhuspladsen, 1550 København V, Danmark
   Description: Deleøkonomien er over os. Når vi byt­ter og deler de ting, vi alligevel ikke bruger, reduc­erer vi både ressource­for­brug og affaldsmængder. Vi kalder det Shar­ing. Til Køben­havns Byt­temarked kan du bytte de ting, du ikke fik brugt fra sid­ste år til en gave du vil give væk i år. Du kan få suppe tilberedt på gode råvarer, der ellers ville være endt i skraldespan­den, og du kan gå en hyggelig tur i juletræsskoven og lune dig ved ilden på pladsen.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/1569422299943481
  • Green Cap­i­tal Days
   Starts: 00:00
   Ends: 10. december 2014 - 00:00
   Location: Di - Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, Danmark
   Description: Copen­hagen was awarded the title of Euro­pean Green Cap­i­tal in 2014. In Decem­ber 8.-9., we con­clude our year as Euro­pean Green Cap­i­tal with the con­fer­ence Shar­ing Copen­hagen — Green Cap­i­tal Days, where decision-​makers, busi­ness lead­ers and civil soci­ety organ­i­sa­tions from Den­mark and abroad meet and debate sus­tain­able urban development.

   The event is also a show­case for the spe­cific green ini­tia­tives and projects that cre­ate green growth and make Copen­hagen and the region a sus­tain­able and bet­ter place to live in for the future.

   Shar­ing Copen­hagen — Green Cap­i­tal Days is a glimpse into the future of sus­tain­able urban liv­ing — and a vision we con­tinue to work with, while shar­ing with the world and next year’s Euro­pean Green Cap­i­tal, Bristol.

   More information: http://www.sharingcopenhagen.dk/english/calendar/events/sharing-copenhagen-green-capital-days/
  910
  • Temamøde om sol­celler i mod­erne arkitektur
   Starts: 13:00
   Ends: 10. december 2014 - 16:00
   Location: A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Danmark
   Description: Kom­bi­na­tio­nen facader og lys kan skabe nye arkitek­toniske udtryk, hvor en bygn­ing kan pro­gram­meres til at skifte farve og karakter.

   Det kan kom­bineres med sol­celler, hvor lyset bygges direkte ind i pan­elet, så strøm­for­bruget til LED-​lys er ´grønt´.

   Plast sol­celler benævnes ofte som 3. gen­er­a­tion, og i forsknin­gen arbe­jdes nu med storskala.

   Udfor­dringerne ved ind­pas­ning af sol­celler i facader og dermed bymæs­sige kon­tekst, bel­y­ses gen­nem konkrete projektet

   Hør om under­vis­ning, forskn­ing­spro­jek­ter, byg­gerier, og få inspi­ra­tion til fremti­dens LED solcellefacader.

   Læs mere: http://www.klimanetvaerk.dk/events/temam-de-om-solceller-i-moderne-arkitektur
  11121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031