• Omstilling Nu

  Dronningensgade 14
  1420 København K
  Danmark

  Email: info@omstilling.nu

  CVR: 35 15 16 64

 • Sprog

 • Bliv aktiv

  Har du lyst til at være med til at være med i vores netværk og arbejde for en bæredygtig omstilling, er du velkommen til at kontakte os på medlem@omstilling.nu
 • Presse

  Har du brug for en kommentar eller en holdning fra Omstilling Nu, er du velkommen til at kontakte vores pressekoordinator Maja Yhde på maja@omstilling.nu

13-14 September 2014 Omstilling Nu (Transition Now) will host our first international conference: Economy, People & Planet 2014 – Towards a new economic paradigm. The conference will cover the five topics: 
Finance & Money, Qualitative Growth, Sustainable Consumption & Circular Economy, Holistic Labour System and Resilience & Local Livelihoods.

The conference will feature the following keynote speakers: Ben Dyson, Charles Eisenstein, Kate Power, Anna CootRob Hopkins and Tina Sig Olesen.

 
 

Kommende aktiviteter

 •    august  2014 »
  mtiotofls
   123
  45678910
  11121314151617
  1819202122
  • Per­makul­tur Certifikat-​kursus, Svanholm
   Starts: 00:00
   Ends: 1. september 2014 - 00:00
   Location: Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, Danmark
   Description: Per­makul­tur han­dler om at skabe en bæredygtig livsstil. Naturen og dens kred­sløb bruges som model for at indrette sys­te­mer der imødekom­mer men­nes­kets og jor­dens behov. Lav et konkret design, evt. på eget sted. Lær om skovhaver og-​landbrug, dyre­hold, akvakul­tur, byg­geri, organ­i­sa­tion, lokale penge mm. Se prak­tiske eksem­pler i økosam­fun­det Dyssek­ilde, på Svan­holm og i skovhaven.

   Læs mere: http://www.levbaeredygtigt.dk/kursusoversigt.html
  2324
  2526
  • Besøg og bliv udfor­dret hos 3 grønne erhverv i KBH
   Starts: 08:30
   Ends: 26. august 2014 - 19:00
   Location: København, Danmark
   Description: Tag med på besøg hos tre af Køben­havns førende grønne virk­somheder og hør om deres sociale engage­ment, deres miljø-​og ener­gi­til­tag samt affaldshåndtering.

   Turen omfatter besøg hos Baisikeli, som sender cyk­ler til Afrika, hotel­let Crown Plaza, som er opført efter EU Green Build­ing Pro­gram, og shop­ping­cen­tret Fields, hvor der arbejdes med at skære ned på for­bruget af varme, vand, el samt sortere affald fra butikkerne.

   Pris: 250 kr.

   Tilmelding 21-08-2014.

   Læs mere: http://ida.dk/event/311220
  2728
  • Økol­o­gisk markedsdag
   Starts: 13:00
   Ends: 28. august 2014 - 18:00
   Location: Ingerslevsgade 44, 1705 København V, Danmark
   Description: Kom til Økol­o­gisk Markeds­dag i Køben­havns Mad­hus, hvor du vil få masser af inspi­ra­tion og mulighed for at købe lækre økol­o­giske råvarer.

   Se og smag dig gen­nem boderne, hvor der blandt meget andet bliver budt på forskel­lige slags brød, masser af årsti­dens grønt, søde sager og diverse lækre drikke.

   Der bliver tændt bål i asfaltjun­glen, og vi sørger for kuli­nariske oplevelser og smagsprøver på bål­mad, børne­mad og fremti­dens ældremad, så der er noget for enhver smag.

   Tag endelig kol­le­gaerne, fam­i­lien eller ven­nerne med.

   Læs mere: http://www.copenhagencooking.dk/program/kologisk-markedsdag
  2930
  • Økol­o­gisk Høstmarked
   Starts: 09:00
   Ends: 31. august 2014 - 16:00
   Location: 70 forskel­lige økol­o­giske gårde i Danmark
   Description: Du og din fam­i­lie er inviteret med, når økol­o­giske gårde i hele lan­det inviterer til Økol­o­gisk Høst­marked. Her kan både store og små se og opleve, hvor maden kom­mer fra og få et første­håndsindtryk af, hvor­dan et økol­o­gisk land­brug fungerer.

   I kan røre ved dyrene, være med til at fejre årets høst af økol­o­gisk korn, frugt og grønt, gå med land­man­den på mark­van­dring og meget mere. Mange steder står også gård­bu­tikkerne parate med salg af lækre økol­o­giske varer, der bare smager af mere.

   Alle er inviteret.
   Åbningstiderne på de enkelte gårde vari­erer fra gård til gård. Nogle har åbent begge dage mens andre gårde kun har åbent en af dagene. De fleste værter inviterer inden­for i tid­srum­met fra kl. 9.00 – 16.00. Se de indi­vidu­elle gårdbeskriv­elser med åbningstider på hjemmesiden.

   Læs mere: http://www.hostmarked.dk/
  31
  • Svan­holm Høstmarked
   Starts: 00:00
   Ends: 1. september 2014 - 00:00
   Location: Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, Danmark
   Description: Vores økol­o­giske høst­marked finder i år sted søndag den 31. august 2014. Her kan du smage og købe årets høst af økol­o­giske grøntsager, få rund­vis­ning i kollek­tivet, købe mad i den økol­o­giske cafe, delt­age i hyggelige fam­i­lie aktiviteter og meget mere.

   Læs mere: http://www.svanholm.dk/index.php?id=69