• Omstilling Nu

  Dronningensgade 14
  1420 København K
  Danmark

  Email: info@omstilling.nu

  CVR: 35 15 16 64

 • Sprog

 • Bliv aktiv

  Har du lyst til at være med til at være med i vores netværk og arbejde for en bæredygtig omstilling, er du velkommen til at kontakte os på medlem@omstilling.nu
 • Presse

  Har du brug for en kommentar eller en holdning fra Omstilling Nu, er du velkommen til at kontakte vores pressekoordinator Maja Yhde på maja@omstilling.nu

Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Dette kræver handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring nye bæredygtige løsninger, og få involveret så mange som muligt i at skabe en omstilling nu.

Omstilling Nu har modtaget støtte fra Miljøstyrelsens pulje for Grønne Ildsjæle til gennemførsel af projektet ”Omstilling Nu – fra systemkrise til grøn økonomi”. En del af denne støtte skal gå til at etablere et sekretariat, der skal understøtte en række projekter og tiltag i Omstilling Nu. Vi søger derfor en netværkskoordinator der kan varetage denne funktion.

 

Verden er af lave. Vi oplever i disse år ikke én, men en række indbyrdes forbundne kriser, som spænder ben for hinandens løsninger. Det er nyt: På én og samme tid er økonomien plaget, klimaet truet, natur og ressourcer under pres, beskæftigelsen og den sociale tryghed i fare og uligheden mange steder voksende.
Vi er et netværk af unge mennesker tilhørende den generation, der skal overtage dagens samfund og sikre en fremtid for vore egne børn. Vi er fulde af gåpåmod og opsat på at tage ansvar. Men vi er også dybt bekymrede over, at krisernes sammenhæng ikke for alvor synes erkendt af vore politiske beslutningstagere. Man søger at håndtere nye udfordringer med gamle svar.
 

 

Kommende aktiviteter

 • januar  2015
  mtiotofls
   1234
  567891011
  1213
  • Nytårskur med Green Drinks
   Starts: 17:00
   Ends: 13. januar 2015 - 21:00
   Location: Sabotøren/Le Pinard I/S, Fensmarkgade 27, 2200 KØBENHAVN N, Danmark
   Description: Kom og ønsk dit grønne netværk godt nytår - og tag dine gode ideer med til oplæg og indhold for Green Drinks København i 2015.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/937751549575842
  14
  • Realkredittens rolle i pengesystemet
   Starts: 19:00
   Ends: 14. januar 2015 - 21:00
   Location: Copenhagen Business School
   Description: Gode Penge inviterer til foredragsrække om vores penge- og banksystem. Foredragene er for alle uanset forudgående kendskab, og de introducerer samtidigt til arbejdet i Gode Penge. Gratis entre. Næste foredrag er:

   3. Realkredittens rolle i pengesystemet. Poul Stubkjær
   Onsdag 14. januar 2015 kl. 19-21, lokale følger
   CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frb.

   I gamle dage købte man en bolig ved andre menneskers hjælp; det var ideen med realkreditforeningerne. Denne ”danske model” har vores politikere talt varmt for i EU. Men hvordan fungerer den? Og findes den stadig, nu hvor realkreditforeningerne er blevet opkøbt af banker? Størsteparten af nye realkreditobligationer købes af banker – med bankskabte penge – og anvendes som springbræt for spekulation. Hvad blev der af solidariteten?
   Poul Stubkjær er uddannet ejendomsmægler og nu uafhængig realkreditrådgiver.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/1512959228981328
  1516
  • Udstilling: Reg­nen kommer
   Starts: 00:00
   Ends: 7. april 2015 - 00:00
   Location: DAC, Strandgade 27B DK 1401 Køben­havn K
   Description: Vand i kælderen er plud­selig blevet noget rigtig mange kan tale med om. Kraftige reg­n­skyl er noget vi skal til at vænne os til. Og dermed også tilpasse vores byer efter. Hvor­dan kan man bedst gøre det? Og kan vi også få en bedre by med i købet, når vi kli­matil­passer den? Med udstill­in­gen ’Reg­nen kom­mer — hvor­dan kli­matil­pas­ning giver os bedre byer’ kan du blive klogere på, hvor­dan vi i fremti­den undgår at vores kæl­dre bliver til svøm­me­haller, og i stedet får nogle byer med rekreative byrum, som kan rumme reg­nen, når den falder.

   Læs mere: http://www.dac.dk/da/dac-life/udstillinger/2015/regnen-kommer/
  1718
  • Januar-reparationscafé og tøjbytte
   Starts: 12:00
   Ends: 18. januar 2015 - 14:30
   Location: Vennemindevej 39, 2100 København Ø, Danmark
   Description: Velmødt til årets første reparationscafé med bonus - tøjbytte!

   Vi er igen i de fine lokaler hos Områdefornyelse på Vennemindevej, der gavmildt tilbyder deres kaffe og the til alle repfolk.

   Kom med jeres tøj, tasker, lamper, mm - jeg melder ud når der er fixere der melder til!

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/1518519465103900/
  192021
  • Få hjælp til din grønne profil
   Starts: 13:00
   Ends: 21. januar 2015 - 16:00
   Location: Green Tech Cen­ter A/​S Lysholt Alle 6. 7100 Vejle
   Description: En efter­mid­dag for virk­somheder, der vil vide mere om muligheder for grøn vækst.

   Oplev din vej til vækst i Green Tech Cen­ter Vejle, hvor vi inviterer dig inden­for i vores nye grønne ram­mer. Du kan høre mere om, hvorledes du effek­tivt kan komme på eksport­markedet – og hvor­dan du effek­tivt kan gøre brug af de spe­cialis­erede netværk.

   Læs mere: http://www.greentechcenter.dk/dk/nyheder/kalender/2014/eksportarrangement-21-januar.aspx
  2223
  • Konference: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
   Starts: 10:00
   Ends: 23. januar 2015 - 23:30
   Location: Christiansborg, Danmark
   Description: Invitation til national dansk konference for at markere afslutningen af FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), med præsentation af det nye Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD). Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er en del af den internationale Agenda 21-dagsorden, og via uddannelser skal vi som samfund lære grøn og bæredygtig omstilling!

   Tilmelding senest mandag d. 19. januar 2015.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/1512333362375160

   Program: http://www.ubu10.dk/konf_esd230115.pdf
  24
  • Hvad gør vi ved TTIP?
   Starts: 13:00
   Ends: 24. januar 2015 - 18:00
   Location: 3F MJBF’s lokaler, Mølle Allé 26, 2. sal, Valby
   Description: Der er masser af gode grunde til at være bekymret for handels- og investeringsaftalen TTIP mellem EU og USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Regler for fødevarer, kemikalier, uddannelse, sundhed, og selv faglige rettigheder, er i spil. Og med forslaget om at give amerikanske virksomheder mulighed for at angribe love og regler ved internationale særdomstole bliver TTIP decideret udemokratisk.

   Har du lyst til at bidrage til arbejdet omkring TTIP, så kom til vores åbne møde lørdag d. 24. januar. Alle, som er interesseret i at gå aktivt ind i sagen, er velkomne. Mødet arrangeres af TTIP-Netværket, som består af en række organisationer og enkeltpersoner, der allerede arbejder kritisk med TTIP.

   Læs mere: http://ttip.dk/arrangementer/hvad-gor-vi-ved-ttip/
  25
  2627
  • Pengene eller livet
   Starts: 19:30
   Ends: 27. januar 2015 - 21:30
   Location: Aarhus, Danmark
   Description: Hvad er penge? Har vi brug for dem og hvorfor? Debataften i JAK Aarhus med Rasmus Hougaard Nielsen - formand for Gode Penge i Danmark, Niko Grünfeld, Folketingskandidat for Alternativet i Østjylland.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/495371897267268
  28
  • ON Omstillingscafé: Investering og Divestment
   Starts: 19:30
   Ends: 28. januar 2015 - 21:30
   Location: Kantinen, Dagbladet Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K
   Description: Årets første Omstillingscafé åbner dørene til en debat om ansvarlige investeringer og ‘divestment-kampagnens’ betydning for en bæredygtig omstilling.

   Investeringer er en afgørende drivkraft i samfundsudviklingen og direkte med til at forme vores vej frem. Rigtig mange penge bliver fortsat investeret i olie-, kul- og gasselskaber samt i efterforskning og yderligere udvinding. Det på trods af at Det Internationale Energiagentur og FN’s Klimapanel IPCC anbefaler, at mindst to tredjedele af de kendte reserver af fossile brændsler bliver i undergrunden af hensyn til klimaet.

   Hos investeringsansvarlige er det dog oftest hverken klimaet eller miljøet, der er i fokus, men derimod hensynet til det bedste afkast for kunderne. Hvor ligger mulighederne og barriererne for en kombination af de to hensyn? Er der muligt at afvikle fossile brændselsinvesteringer og investere ansvarligt? Hvad er ansvarlige investeringer?

   Alene de danske pensionskasser råder, ifølge en rapport fra WWF, tilsammen over aktiver for godt 2.000 milliarder kr. Hvordan kan vi som borgere og medlemmer påvirke retningen af disse investeringer?

   Aftenens oplægsholdere og debattører er Thomas Meinert Larsen fra Ansvarlig Fremtid og administrerende direktør Lars Pehrson fra Merkur Andelskasse.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/1574452179437644


   TILMELDING:

   Deltagelse er gratis og tilmeldingen foregår ved at sende en mail med dit fulde navn til cafe@omstilling.nu.
  29
  • CSR Master Class
   Starts: 00:00
   Ends: 30. januar 2015 - 00:00
   Location: Køben­havns Kul­tur­center Drejervej 15 2400 Køben­havn NV
   Description: an­dora, Toy­ota, Dansk Super­marked Grup­pen, OK, Bren­ntag, Bureau Ver­i­tas, GSK, Novozymes, Post­Nord og G4S.

   10 virk­somheder, der hører hjemme i den tunge ende af dansk erhvervs­liv, og som alle på hver deres måde lig­ger i top, når det drejer sig om at tage sam­fund­sans­var. Lægges deres aktiviteter sam­men fås et unikt state-​of-​the-​art snap­shot af poten­tialet og mang­foldighe­den ved CSR.

   Det er lige præ­cis det, der sker på CSR LINK’s Master-​event d. 29. jan­uar 2015. På Mas­ter byder de 10 virk­somheder på det bed­ste fra deres CSR værk­tøjskasse gen­nem ultra skarpe indlæg om deres best-​in-​class CSR til­gang – hør fx Novozymes’ Direk­tør for Bæredygtighed, Claus Stig Ped­er­sen tale under titlen “Profit from Pur­pose”, om hvor­dan de i Novozymes laver god for­ret­ning på at inte­grere bæredygtighed i alle væsentlige funk­tioner og sam­tidig kon­stant har fokus på inno­va­tion og markeds­føring af løs­ninger, som bidrager til en bæredygtig udvikling hos deres kunder.

   Pris: 1.750,00 kr.

   Læs mere: http://www.csr-link.dk/
  • Podemos: En ny vej for Spanien?
   Starts: 17:00
   Ends: 29. januar 2015 - 18:30
   Location: Møderiet, Fælledvej 12, 2200 København N
   Description: På en platform af borgerinddragelse og kritik af det etablerede politiske system har det nye parti, Podemos, opnået at tappe ind i spaniernes utilfredshed og udfordrer nu den politiske elite. Hvad betyder Podemos’ hurtige succes for det spanske politiske system? Er det bare en folkelig protest eller er partiet et reelt alternativ?

   Læs mere og tilmelding: http://www.deo.dk/eu-debat/2015/podemos-en-ny-vej-for-spanien/
  3031
  • Repaircafé Vesterbro
   Starts: 14:00
   Ends: 31. januar 2015 - 17:00
   Location: Saxogade 77, 1662 København V, Danmark
   Description: Så er det tid til at tage hul på 2015 med årets første Repair Cafe Vesterbro. Fik du en julegave der ikke helt funker som den skal? Så tag den med forbi Satellitten, Saxogade 77 lørdag d 31. januar ml 14-17. Som noget nyt tager vi denne gang børnebutikken Heidi & Bjarnes syværksted i brug, så elektrtonikken kan få lidt mere plads i Satelitten. Som altid er det helt gratis at få taget sine ting i behandling af de frivillige fixere, men du skal selv medbringe eventuelle reservedele.

   Læs mere: https://www.facebook.com/events/790251184361813/