Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede folk og familier. Vi ønsker at hjælpe folk til at finde grønne, klima, biodiversitets og miljø interesserede ligesindede der hvor de bor og få endnu flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet. Vi ved, at det er nemmere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab, og med Grønne Nabofællesskaber gør vi det muligt for alle at indgå i et grønt fællesskab. Det handler om at inspirere andre og blive inspireret af andre til gode grønne løsninger.

Hilsen fra Frank Erichsen der på Grønne Nabofællesskabers første landsdækkende stormøde i november 2021

Hvad er Grønne Nabofællesskaber?

Grønne Nabofællesskaber er lokale selvorganiserende grupper, som hjælper med at accelerere den grønne omstilling rundt omkring i landet med flere vilde haver og mere bytteøkonomi.

Grønne Nabofællesskaber er opstået ud fra viden om, at fællesskaber kan være med til at nedsætte ens individuelle CO2 aftryk og accelerere den grønne omstilling. Vi ved, at der er mange familier og folk rundt omkring i Danmark, der gerne vil bidrage til den grønne omstilling, og som savner nogle ligesindede i nærområdet at mødes med og blive inspireret af. 

Grønne Nabofællesskaber har derfor til formål at skabe en lokal platform for familier og naboer, der på forskellig vis ønsker at leve mere bæredygtigt. Det er den lokale gruppe selv, der sætter dagsorden og vælger, hvordan de vil gøre det.

Det kan for eksempel være i form af en delebilsordning, som de taler om at indføre i Nivå. I Gladsaxe køber mad ind sammen og spiser sammen gør man mange steder. Frederikssund har startet en Repair Cafe og på Ærø er der også en på vej. Middelfart har plantet Miyawaki skov og Jelling, Rødovre og Frederikssund har planer om det samme. Det kan også være deling af planter og frø, rundture i hinandens haver, hvor man kan få inspiration til at få en vildere og mere biodivers have osv…

Podcast

Grønne Nabofællesskaber – Lykken er en grøn nabo
Hverdagens Klimahelte

gnf velkomststen

Sådan kommer I i gang med Grønne Nabofællesskaber

Vi ved, at det er nemmere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab. I Grønne Nabofællesskaber inspirerer vi hinanden i lokalmiljøet til gode grønne løsninger og bæredygtige aktiviteter.

1. Tag fat i nogen du kender

Tag fat i et par stykker du kender i forvejen eller nogle eksisterende medlemmer og tag en snak om grønne nabofællesskaber

2. Walk and talk

Walk and talk hvor I taler om hvad I har af ideer og planer og aftaler et opstartsmøde

3. Opstartsmøde

Afhold et opstartsmøde for alle interesserede i jeres område. Præsentér og drøft jeres ideer, tanker og planer for jeres grønne nabofællesskab. (se handlekatalog og ide-poster nedenfor)

Bent Mariager (Bent@omstilling.nu) eller en anden fra grønne nabofællesskaber vil også meget gerne deltage, hvis I har lyst til det.

4. Træningsevents

Grønne Nabofællesskaber afholder løbende træningsevents, hvor I kan deltage og få inspiration til hvordan, I kommer videre med jeres grønne nabofællesskab

DeltagerDanmark & CONCITO Handlekatalog

Idé-poster til grønne handlinger

Find dit Grønne Nabofællesskab

13000+ medlemmer i 0 grønne nabofællesskaber i 0 kommuner

Opret nyt Grønt Nabofællesskab

Har du lyst til at oprette et nyt grønt nabofællesskab i din kommune. Skriv til os, så vender vi snarest tilbage

valgfrit

Partnerskab med Deltager Danmark

Grønne Nabofællesskaber startede i marts 2020 og i august 2021 blev vi partnere med Deltager Danmark i projekter 70-i-30

Danmark har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Det er ét af de mest ambitiøse klimamål i verden. Vi skal i løbet af dette årti gennemføre en grøn omstilling af samfundet, der drastisk reducerer udledningen af drivhusgasser på en fair og økonomisk forsvarlig måde. Det er en opgave, som VELUX fondene gerne vil bidrage til at løse.

Med dette initiativ vil DeltagerDanmark udvikle og kvalificere den nationale samtale om klimaforandring