Bestyrelsen

Mens generalforsamlingen er den højeste myndighed, er det bestyrelsen der står for den strategiske ledelse af Omstilling Nu. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer og eventuelle suppleanter, der alle vælges for et år ad gangen. Bestyrelsens rolle er at varetage foreningens økonomi og uddele dens midler til opnåelse af foreningens mål, samt løbende godkendelse af projekter til opnåelsen af disse. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at forelægge forslag til strategi og indsatsområder.

Alle bestyrelsesmøder er som princip åbne for foreningens medlemmer,  som kan deltage som gæster uden stemmeret. Medlemmerne kan fremføre konkrete forslag, givet at disse er bestyrelsen i hænde senest 5 dage før bestyrelsesmødet. Mødereferater og input til dagsorden kommunikeres internt til alle medlemmer.  Der træffes beslutninger ved konsensus, ellers flertal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv en kasserer og andre poster efter behov. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg ved den årlige generalforsamling.

Mødedatoerne for bestyrelsen 2016-17
  • 17. maj 2016
  • 21. juni 2016
  • 23. august 2016
  • 20. september 2016
  • 25. oktober 2016
  • 22. november 2016
  • 10. december 2016
  • 24. januar 2017
  • 21. februar 2017
  • 28. marts 2017

Bestyrelsesmedlemmer

Helene Albinus Søgaard

Projektmedarbejder hos Københavns Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen.

Uddannet MSc Environment & Sustainable Development, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Medlem af bestyrelsen siden april 2015.

mail: helene@omstilling.nu

Dianna Guyard

Studerer Naturressourcer på Københavns Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden april 2015.

mail: dianna@omstilling.nu

Tobias Lau

Stifter af Social Action.

Uddannet etnograf på Københavns Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden april 2015.

mail: tobias.lau@omstilling.nu

Mads Kampp Christiansen

Studerende og politisk assistent for MF Christian Poll.

Uddannet BSc i Environmental Science, Malmø Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden april 2016.

mail: mads@omstilling.nu

Inge-Merete Hougaard

Ph.d.-studerende ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Uddannet MSc International Development & Management, Lunds Universitet.

Medlem af bestyrelsen 2013-14 og igen fra april 2016.

mail: inge-merete@omstilling.nu

Zenia Nørregaard

Cand. soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse.

Medlem af bestyrelsen (suppleant) siden april 2016.

mail: zenia@omstilling.nu