Omstillingscaféer

En gang om måneden arrangerer Omstilling Nu en debatcafé, hvor vi sætter forskellige aspekter af omstillingen på dagsordenen. Vi har blandt andet behandlet emner så forskellige som international klimapolitik, penge- og finanspolitik, omstillingens sociologi, den filosofiske vinkel på omstillingen og konkrete forslag til omstillingshandlinger i hverdagen.

Omstillingen handler ikke blot om politiske tiltag eller den enkeltes stillingtagen til et mere bæredygtigt liv. Det nytter ikke noget at man som individ har besluttet sig for at sende flasker eller tøj til genbrug, hvis ikke der er systemer til at tage imod og facilitere processen. Alle områder skal dækkes: den ydre såvel som den indre omstilling, den individuelle omstilling såvel som omstillingen i fællesskab. I Omstilling Nu forsøger vi at dække så mange forskellige områder af omstillingen som muligt. Ved at favne samtlige vinkler kan vi drive omstillingen frem.

Ønsker du mere info om omstillingscaféerne, eller har du en ide til et fremtidig emne vi kan tage op på en omstillingscafe, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har et emne du gerne selv vil præsentere er du også meget velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig!

Skriv til cafe@omstilling.nu