Omstilling Nu er et netværk der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Dette kræver handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring nye bæredygtige løsninger, og få involveret så mange som muligt i at skabe en omstilling NU.
Vi oplever i disse år ikke én, men en række indbyrdes forbundne kriser, som spænder ben for hinandens løsninger. Det er nyt: På én og samme tid er økonomien plaget, klimaet truet, natur og ressourcer under pres, beskæftigelsen og den sociale tryghed i fare og uligheden mange steder voksende. Det største problem er måske, at man hverken i den politiske verden eller den bredere offentlighed i tilstrækkelig grad anerkender problemernes alvor og behovet for vidtgående forandringer. Det er denne manglende anerkendelse netværket Omstilling Nu vil udfordre.

PROJEKTER

Omstilling NU er involveret i en række projekter der har til formål at fremme den grønne omstilling

Grønne Nabofællesskaber
Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede folk og familier. Vi ønsker at hjælpe folk til at finde grønne ligesindede der hvor du bor og få endnu flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet
Miyawaki-skove
Miyawaki skove bidrager til mere biodiversitet i byen, renser luften, holder vand og kan køle området på en varm sommerdag. Og så kan det være spændende at opleve, hvordan en skov vokser lige i naboskabet.
SAMSKAB
Med støtte fra VELUX FONDEN skal ny forskning forankret på Institut for Antropologi afdække, hvordan man skaber grønne nabofællesskaber i boligforeninger, og hvilken effekt fællesskaberne har for den grønne omstilling og det sociale liv.
Omstillingscafé
Omstilling Nu afholder, i samarbejde med Dagbladet Information, en række inspirerende omstillingscaféer med bæredygtighed og grøn omstilling i fokus. Omstillingscaféerne kan findes i København og Middelfart.

SAMARBEJDE MED LETSGO DELEBILER

letsGo Logo

Du har nu mulighed for at opnå en flot rabat på Letsgo delebiler, når du er medlem hos Omstilling Nu.

Læs mere

OM OS

Organisation

Omstilling Nu er en netværksorganisation og platform for samarbejde, vidensdeling og udvikling af projekter, som har til formål at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund.

Organisationen består af frivillige, betalende medlemmer og en bestyrelse. Vi er over 100 mennesker i netværket med forskellige baggrunde, som har det til fælles, at vi tilhører den generation, der skal overtage dagens samfund og sikre en fremtid for vores egne børn.

Vision & Mission

Vi ønsker at involvere alle generationer i omstillingen til et bæredygtigt samfund, hvor miljømæssige, sociale, økonomiske og etiske udfordringer i samfundet, løses som en integreret del af hinanden.

Du kan læse en uddybende version af vores vision her.

Vi tilbyder alle generationer et netværk og en platform for mobilisering og udvikling af projekter, der undersøger sammenhængen mellem de miljømæssige, sociale, økonomiske og etiske udfordringer i samfundet og opfordrer til en fælles indsats fra politisk og folkelig side til at fremme en omstilling til et bæredygtigt samfund.

Bestyrelse
Omstilling Nu har en bestyrelse, som står for den strategiske ledelse af organisationen og for at sikre gode rammer for de frivillige og medlemmer i Omstilling Nu. Bestyrelsen varetager bl.a. økonomi, uddeling af midler, godkendelse af projektidéer og kommer med forslag til strategi og indsatsområder. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år til generalforsamlingen. Læs vores vedtægter her. Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen mødes én gang om måneden i lokaler hos Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed på Dronningensgade 14, 1420 København K. Du er meget velkommen til at kigge forbi uanset om du er frivillig, medlem eller bare er nysgerrig! Kontakt os på info@omstilling.nu for datoer.
Baggrund
Omstilling Nu blev grundlagt i 2013 på baggrund af et samarbejde mellem CONCITOs Klimaambassade, Dagbladet Information og over 50 unge omstillingsenthusiaster. Disse parter mødtes for at dele viden og udvikle nytænkende løsninger til en omstilling af det danske samfund. Løsningerne er beskrevet i en politisk appel til den danske regering, der opfordrer politikerne til at erkende behovet for en fundamental systemforandring. Læs appellen her.

I samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og praktikere fra 8 andre organisationer er Omstilling Nu en del af et forskningsprojekt, COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Society. Projektet har til formål at skabe konkrete tiltag for en bæredygtig omstilling med udgangspunkt i fællesskabet. Du kan læse mere om projektet her

VÆR MED

Omstilling Nu er et fagligt og social netværk i konstant udvikling. Vores arbejde bygger primært på frivillighed, og jo mere der sker, desto mere har vi brug for dig!

Bliv frivillig

Som frivillig kan du involvere dig i et af vores projekter eller du kan udvikle et nyt og bruge os som platform for dit projekt. 

Læs mere

Bliv medlem

Som medlem støtter du omstillingen og du er med til at sikre en stabilitet i vores projekter og vores daglige virke.

Læs mere

Bliv foredragsholder

Bliv foredragsholder og del din ekspertise, tanker eller erfaringer om den grønne omstilling.

Læs mere