Religionsfriheden bør indskrænkes

[two_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]Af Jakob Frederik Anthonisen  [/fusion_text][/two_third][one_half last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Til folkemødet i Allinge på Bornholm er en stor andel af verdensreligionerne endnu engang samlet. En række af disse irrationelle og inhumane religioner står i disse år i dyb kontrast, og som barrierer for de udfordringer verdenssamfundet står overfor. Her tænkes selvfølgelig på religionerne som tilbeder privatbilisme, billigt svinekød, forbrug og smid-væk kulturen, og muligheden for at få uanede mængder af børn.

[/fusion_text][/one_half][one_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][imageframe lightbox=”no” style_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””] [/imageframe][/one_third][five_sixth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Privat-bilismens biskopper hedder her FDM, Dansk Industri mfl. På trods af de gode betingelser der er blevet skabt for erhvervsliv og borgere, har denne religion dog også haft en række uhensigtsmæssige konsekvenser. For det første lægger religionen beslag på en ikke ubetydelig andel olie – set i lyset af at vi ifølge Klima & Energiministeriet seneste opgørelse, ikke længere er nettoeksportør af selvsamme råstof. Samtidig har selve afbrændingen de konsekvenser, at vi hælder flere drivhusgasser i kloakken/atmosfæren – samt de dertilhørende konsekvenser i form af forsuring af verdenshavene, negative indvirkning på livet i havet, livet på landjorden gennem havvandstigninger – sidst nævnte kan Kiribati tale med på – de er begyndt at pakke kufferten. Men på grund af manglende naboer ved de ikke hvortil.

En anden af de såkaldte verdens-religioner er den hvis essens kredser om at tilbede billigt svinekød, og som kræver, at vi fælder Brasiliens regnskov – for at få billigt sojaprotein, som vi så senere kan “sonde-fodre” de danske svin med. Samtidig befaler religionen at vi parkere dem i små båse uden dagslys, at de skal give liv til flere grislinger end de kan brødføde, og at de bliver tvangsfodret med medicin. Men ak ja – bistandsklienter har også lobbyister – her til folkemødet hedder de Landbrug & Fødevarer. Et relevant fun-fact er at dansk landbrug hvert år modtager et ikke ubetydeligt milliardbeløb i støtte

Til at repræsentere “forbrug-og-smid-væk-kulturen” er ankommet de 3 vise mænd: CEPOS, DI og en større skare af folketingets medlemmer. CEPOS er her for at fortælle at frihandelsaftalen med USA er en god ting, og at det optimale ville være hvis vi sendte endnu flere tripple-E containerskibe i pendulfart på tværs af atlanten. Dansk Industri er her for at bekræfte at vi har brug for det fix, og folketingets politikere er her for at berolige os med at fixet ikke kommer til at koste noget på andre områder, som fx miljø, klima og ringere forbrugersikkerhed. Samtidig benytter et flertal af Christiansborgs politikere muligheden til at tale krisen ned: “Vi skal svinge dankortet noget mere, så kommer vi tilbage på rette spor”

Den sidste religion er ikke repræsenteret på samme måde, som de tre ovenfor nævnte. Den sidste religion udmønter sig ved den stiltiende accept af tingenes tilstand. Hver dag året rundt vokser det globale befolkningstal med ca. 215.000 personer – svarende til et sted mellem et nyt Aarhus-Odense i antal. Den danske befolkningstilvækst er dog ikke alarmerende eftersom at danske kvinder har en fødselsrate omkring 1,8 børn. Omvendt bør vi måske indtænke i morgendagens fødselspolitik de mange klimaflygtninge, som vi allerede nu, og i endnu højere grad de kommende år kan forvente banke på Europas port.

Men, men, men

Under radaren bobler en masse nye initiativer som også er på besøg her i Allinge. Danmarks største delebilsordning Letsgo er her med deres flåde, som nu også tæller el-biler. De er her med budskab om at vi godt kan reducere den danske bilpark.

Vindmølleindustrien er her for at fortælle om at prisudviklingen på vindmøller nu gør at de er konkurrencedygtige med nyopførte kulkraftværker. Denne udvikling synes at gå godt i spænd med det faktum, at vores ressourcefattige kontinents afhængighed af blandt andet russisk gas synes mere problematisk.

På madområdet er der små lokale økologiske egnsretter, folkekøkkener, Soup-natural og mange flere. Yderligere er der besøg af Smart-city Kalundborg som er igang med at implementere morgendagens smart-grid teknologi.  Rundt i Allinges kroge og hjørner ses også alt fra el-cykler, bedsteforældre for asyl, det cyklende politi, film om fremtidens landbrug, mercedez der er her for at fremvise el-biler, og sidst men ikke mindst politiske partier, som tager et opgør med måden vi måler fremgang, tænker økonomi og opstiller andre styrende mål for vores samfund – Ressourceeffektivitet er eftersigende det nye sort.

[/fusion_text][/five_sixth]