All posts by Omstilling Nu

Fri os fra pengene

Penge er en smart opfindelse. Det er en social teknologi, der binder os sammen og gør det nemmere for os at handle med hinanden og fordele arbejde og velstand. Men penge er også et magtmiddel, der gør det muligt at koncentrere magt og rigdom og dermed favorisere nogle værdier frem for andre. Af  Pernille Gøtz

Read More


Skal vi være moderne eller resiliente?

Det naturvidenskabelige begreb resiliens har migreret til politisk retorik. Det kan blive et miljøpolitisk wake-up call, der lægger op til et opgør med konkurrencestatens vækstlogik til fordel for solidaritet i mødet med fremtidens katastrofer. Men begrebet kan også give værktøjer til at underminere demokratiske processer, når der skal findes svar på klimakrisens trussel. Af Stefan

Read More