AVV

Fremtiden ligger i affaldet 
- og i at undgå det

Af Lene Høg og Henrik Riisgaard affaldsselskabet AVV I/S

Affald er en ressource. Det er efterhånden en kendt sandhed for de fleste – fra spejderne, der samler aviser ind, til politikerne, som har sat konkrete mål for vores genanvendelse. Vi ved, at verden er knap på råstoffer, så vi må udnytte dem vi har – og mere end én gang. I den cirkulære økonomi fokuserer man på affald som materiale og genanvendelse som en selvfølgelighed. Og samtidig er affaldsforebyggelse og forlængelse af produkters levetid et vigtigt indsatsområde. Hvordan forholder et affaldsselskab sig til det – og hvilke muligheder giver det os, som er i tæt kontakt med borgerne, der skaber affaldet?

Et kritisk blik på traileren

DorteAlexHos AVV tager vi imod udfordringen med åbne arme. Som affaldsselskab lever vi ganske vist af at indsamle og behandle forbrugernes affald. Men vi lever også for at lukke kredsløbene og være med til at skubbe udviklingen i en bæredygtig retning. Vi ser sortering og forebyggelse som to lige vigtige indsatsområder. For at nå den danske regerings mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 arbejder vi fokuseret på at udbrede kildesortering og involvere den enkelte borger, så langt mere papir, pap, plast m.m. kan genanvendes som materiale. Vi vil hjælpe borgeren på genbrugspladsen til at kaste et kritisk blik på traileren for at se, hvor meget af dens indhold der rent faktisk kan gå til genanvendelse eller tages fra til direkte genbrug i vores genbrugsbutik. AVVs plan er – inspireret af erfaringer fra Sverige – at indføre en genbrugsport ved pladsens indgang. En sluse, hvor borgeren mødes af en venlig m/k, som hjælper med at gennemgå affaldet, så kun så lidt som muligt ryger i containeren til brændbart.

Endnu flere ting, der skifter hænder

SES_5754Men hos AVV arbejder vi også for at forlænge produkters levetid, så vi udskyder tidspunktet, hvor de bliver til affald – og begrænser indkøb af nyt. Gennem 30 år har AVVs driftige genbrugsbutik sørget for, at tøj, møbler, køkkengrej og andre forbrugsgoder skifter hænder. Den aktivitet er vi i gang med at udvide med et genbrugsbyggemarked, hvor gamle døre og vinduer, mursten med patina og andre genbrugelige materialer kan finde nye ejere. Samtidig arbejder vi på at etablere et reparationsværksted, hvor hårde hvidevarer, plæneklippere og gamle cykler kan sættes i stand af dygtige håndværkere. Det kan skabe arbejdspladser – måske på særlige vilkår – og på den måde også tjene et andet, vigtigt samfundsmæssigt formål.

Det giver mening

AVV vil være med til at lukke kredsløb – øge indsamlingen af genanvendelige materialer, holde genbrugsvarer i cirkulation og levetidsforlænge produkter. I vores kontakt med borgerne oplever vi, at de efterspørger viden om, hvad der sker med affaldet – hvordan ressourcerne bliver genanvendt og til hvad. Cirkulær økonomi skaber synlighed omkring hele ressourceudnyttelsen og viser, at borgerens indsats gør en forskel. Det gør bare tilgangen endnu mere meningsfuld for os. Samtidig ser vi borgerne involvere sig i deleøkonomiske tiltag som abonnement på børnetøj, delekoncepter for biler og værktøj, boligbytte med mere. Omstillingen er i fuld gang, og affaldet – eller manglen på det – spiller en vigtig rolle.

logo

AVV er et af de lokale initiativer der var med i Omstillingsstafetten 2015.

avvlogo

AVV arbejder for cirkulær økonomi ved bl.a. at:
•    Indsamle materialer til genanvendelse i industrien
•    Sælge varer af god stand i egen genbrugsbutik
•    Planlægge reparationsværksted mhp salg i butik
•    Kompostere borgernes haveaffald og returnere det som kompost
•    Inspirere til upcycling og kreativ genbrug

Læs mere om AVV på deres hjemmeside.