Byernes grønne løsninger er nøglen til forandring

Af Frank Jensen (S), Københavns overborgmester

Over halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer. Derfor sidder man rundt om i byerne med ansvaret for at håndtere alt lige fra globale klimaforandringer til den lokale byudvikling. Klimaforandringerne kan virke så omfattende og uoverskuelige, at det kan være svært at håndtere på nationalt plan. Nationalstaterne kan nærmest fremstå handlingslammede, hvilket den manglende bindende aftale ved COP15 i København i 2009 er et glimrende eksempel på.

Men i byerne kan vi ikke tillade os at blive paralyseret af de store udfordringer – vi står direkte til regnskab for byens borgere og sidder tilbage med regningen, hvis der ikke sættes gang i forebyggende indsatser. Den nærhed, vi har mellem borger og kommune, giver en unik mulighed for at udvikle nye grønne initiativer og mere effektivt at kunne indarbejde dem i byudviklingen i samarbejde med borgerne. De grønne løsningers succes afhænger direkte af københavnernes opbakning til fx at få grønne tage, at tage cyklen i stedet for bilen eller at købe en andel i en vindmølle. I byerne er der kortere vej fra en idé til et konkret projekt, og vi ser typisk effekten af en beslutning langt hurtigere end på nationalt niveau – en motivationsfaktor, man ikke skal underkende vigtigheden af.

 

Omstilling Nu er fortaler for, at der er brug for nye tankemåder, politiske løsninger og kreative tiltag, hvis vi vil udvikle et bæredygtigt samfund. Det er jeg fuldstændig enig i. Udvikling af et mere bæredygtigt samfund kræver, at vi tænker nyt og samarbejder på tværs. Jeg tror på, at byerne sidder med nøglen til at skabe store forandringer i retning mod et mere bæredygtigt samfund.

København er i front, når det kommer til at indarbejde bæredygtighed og innovativ tænkning i udviklingen af byen – og vi er et levende eksempel på, hvordan grønne løsninger kan gå hånd i hånd med at skabe økonomisk vækst, flere job og øget livskvalitet. Bl.a. derfor blev København kåret som Europas grønne hovedstad 2014 af EU-kommissionen, og det er en af årsagerne til, at det engelske magasin Monocle for tredje gang – og for andet år i træk – har kåret København som verdens bedste by at bo i.

Bæredygtig byudvikling nødvendig
Dermed ikke sagt, at vi nu kan læne os tilbage og nyde godt af de grønne løsninger. Der er stadig meget at gøre – og stadig meget København kan gøre.

Vores mål er at være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er meget ambitiøst, men vi tror på, at det er muligt, og vi arbejder benhårdt på at opfylde målet. Vores delmål for 2015 er at nedsætte CO2-udledningen med 20 procent. Det indfriede vi allerede i 2011.

Så vi er nået langt, men der er stadig lang vej endnu. Vi skal have mange flere til at tage cyklen eller bruge den kollektive transport i stedet for bilen. Derfor investerer vi i disse år mange milliarder kroner i Metro Cityringen, metro til Sydhavn og metro til Nordhavn. Samtidig fortsætter vi de massive udbygninger af cykelstierne. Vi arbejder også på frem mod 2025 at få opstillet 100 vindmøller, og et nyt højteknologisk affaldsbehandlingscenter, der bl.a. kan øge genanvendelsen af plast og produktionen af biogas, er under opførsel på Refshaleøen på Amager.

Vi vil understøtte udbredelsen af solceller, sikre energieffektivt byggeri og en bæredygtig elproduktion på vind og biomasse, som i 2025 skal dække hele Københavns samlede elforbrug. Samtidig skal vi sikre en mere bæredygtig måde at komme rundt i byen ved bl.a. at etablere nye supercykelstier og lave forsøg med el og biobrændsler som drivmiddel i store busser.

En grønnere by understøtter samtidig den nødvendige klimatilpasning, som alle verdens byer står over for. I fremtiden vil vi få mere regn, højere vandstand i havene og mere varme. Arbejdet for grøn omstilling er både en investering i københavnernes sundhed og livskvalitet, men samtidig også en nødvendig investering i et København, som vil være bedre klædt på til fremtidens klima.

Sammen om de globale udfordringer
Byerne har værdifulde erfaringer med at implementere lokale løsninger på globale problemer – dem må vi ikke lade gå til spilde. Vi har i København arbejdet for at dele vores bæredygtige løsninger med andre byer verden over, så vi kan lære af hinanden.

København er derfor med i internationale samarbejder som Eurocities, et netværk for større europæiske byer, og C40 – et netværk for de største og mest innovative byer verden over, med fokus på at implementere bæredygtige initiativer i kampen mod klimaforandringerne. Jeg sidder med i styregruppen i C40 på vegne af 19 ’innovative byer’ i netværket. Vi har desuden tætte samarbejder om grøn byudvikling med byer som Beijing, Hamborg og New York. Det er en unik mulighed for at dele de erfaringer, vi gør os i praksis med at håndtere de problemer, det kan være svært eller uoverskueligt at gribe an nationalt. Samtidig giver det gode muligheder for at skabe øget dansk eksport af grønne byløsninger. Det skaber arbejdspladser i København og resten af landet.

Hvis vi anerkender byernes afgørende rolle og lader os inspirere af hinandens erfaringer og idéer, kan vi gå fra konkrete grønne løsninger lokalt til fælles effektive fremskridt globalt – og bane vejen for en mere bæredygtig fremtid.

 

Frank Jensen er Københavns overborgmester for Socialdemokraterne. Følg Københavns Kommune på facebook.