Dansk SymbioseCenter

Grøn omstilling gennem virksomheders samarbejde om ressourcer

Af Nina Alkærsig Jensen, projektmedarbejder hos Dansk SymbioseCenter

Når råvarepriserne er steget mere de sidste 10 år, end de er faldet de foregående 100 år, så er der god grund til at udbrede industriel symbiose. For når en virksomheds rest går videre som en stafet og bliver en andens ressource, så øger det produktiviteten og konkurrenceevnen. Og det gavner også miljøet og ressourcerne. Derfor deltager Dansk SymbioseCenter i Omstillingsstafetten 2015. Det følgende tager udgangspunkt i Omstillingsstafetten 2015 i Esbjerg, Sønderborg og Thisted.

Fra rest til ressource

Dansk SymbioseCenter var med i Omstillingsstafetten 2015 i Esbjerg, Sønderborg og Thisted. Ved de tre arrangementer engagerede deltagerne sig i noget så usexet som rester, der bliver til ressourcer. Ressourcer i form af vand, af varme, flamingo, frasorteret mad, gamle cykelslanger, træ fra produktion af møbler, og utallige andre former for potentielle ressourcer. Det klinger ikke så godt som relaterede emner som fx cirkulær økonomi, men udnyttelse af disse ressourcer gennem industriel symbiose har potentialet til at være meget givende for produktionsvirksomheder. I Danmark har vi en tradition for at sende mange af disse potentielle ressourcer fra produktionsvirksomheder til forbrænding eller deponi. Spørgsmålet er, om denne model giver mening. Ifølge en rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden McKinsey for The Ellen MacArthur Foundation er råvarepriser steget mere i årene 2000-2010, end de faldt de foregående 100 år (Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerated transition, 2012). Det er en del af grunden til, at råvarer og forarbejdede materialer udgør hele 45 % af industriens samlede omkostninger (se f.eks. Copenhagen Economics, Ressource-produktivitet og konkurrenceevne i dansk industri, Erhvervsstyrelsen, 2013 og Danmark uden affald II – Udkast til Strategi for affaldsforebyggelse, 2015). Dertil kommer udgifter til energi og vand. Vi står altså nu i en situation, hvor virksomheder sender rester fra deres produktion til forbrænding og deponi samtidig med, at samme industri oplever stigende priser på de råvarer, de får ind. Det må kunne gøres smartere!

Udgangspunktet for Dansk SymbioseCenters bidrag til Omstillingsstafetten 2015 er derfor tanken om, at en forøgelse af ressourceeffektiviteten udgør et stort potentiale, når det gælder om at reducere produktionsomkostningerne og øge produktiviteten i virksomheder. Gennem to virksomhedsseminarer i Esbjerg og Thisted og en workshop i ressourceeffektivitetens tegn på EUC Syd i Sønderborg fik deltagerne mulighed for selv at prøve kræfter med Dansk SymbioseCenters speciale inden for ressourceeffektivitet og udveksling af ressourcer mellem virksomheder: industriel symbiose.

Snak om symbioser i Sønderborg

dsc1Ved Omstillingsstafettens stop i Sønderborg blev to klasser fra EUC Syd udfordret til at kigge på bevæggrundene for, at en virksomhed indgår eller undlader at indgå i en industriel symbiose. Med udgangspunkt i de allerede eksisterende strømme af restfraktioner, som bliver udvekslet i Kalundborg Symbiosen, fik eleverne fyret op under symbiose-tanken og kom med nye vinkler på det årtier gamle ressourcesamarbejde i Kalundborg. Hvad ville Statoil for eksempel sige til, hvis Dong begynder at opkøbe alle virksomhederne i Kalundborg Symbiosen en efter en, for selv at få det fulde udbytte af ressourcebesparelserne? Og kan gamle fisk fra en eventuel produktion af fiskeolie udnyttes i Novozymes’ biogasanlæg? Det er i Kalundborg Symbiosen som med andre industrielle symbioser tilfældet, at ressourcesamarbejdet er under konstant udvikling. Elevernes nye tanker om symbiosen er derfor et rigtig interessant og vigtigt input til, om tingene burde gøres anderledes. For der er altid plads til forbedring.

dsc2

Lad os få virksomhederne på banen!

Som navnet antyder, handler industriel symbiose om at få industrien og derved produktionsvirksomheder til at tage del i den grønne omstilling. Det giver derfor god mening, at Omstillingsstafetten 2015 også indebar virksomhedsseminarer i Esbjerg og Thisted, hvor både virksomheder og offentlige aktører kom i spil. Deltagerne udviste stor interesse for at kunne nyttiggøre egne restfraktioner og gøre det endnu bedre, end de gør i dag. Scenen var derved sat til, at der kunne arbejdes intensivt på at lære mere om industriel symbiose og diskutere eventuelle udvekslinger af ressourcer mellem deltagerne. Til seminarerne deltog repræsentanter fra private virksomheder i området men også forsynings- og fjernvarmeselskaberne tog del i diskussionerne.

dsc3Vi er efter seminarerne af den klare overbevisning, at mange danske produktionsvirksomheder har et solidt ønske om at kunne nyttiggøre de ressourcer, som ligger gemt i restfraktionerne fra deres produktioner. Særligt hvis det kan gøres på en måde, så trykket på klodens jomfruelige ressourcer lettes samtidig med, at der skabes yderligere og gerne lokal værdi.

Med Omstillingsstafetten 2015 har deltagende virksomheder, unge studerende, offentlige aktører og andre interesserede i den grønne omstilling fået et nyt indspark til debatten. Fra Dansk SymbioseCenter er håbet nu, at endnu flere vil byde ind til den grønne omstilling.

Er du interesseret i at høre mere om Dansk SymbioseCenter og vores arbejde med industriel symbiose? Kontakt projektmedarbejder Nina Alkærsig Jensen, nina.jensen@kalundborg.dk

Illustration 1 Eleverne fra EUC Syd arbejder på casen.

Illustration 2 Strømmene af restfraktioner i Kalundborg Symbiosen, 2015.

Illustration 3 Søren fra Dansk SymbioseCenter diskuterer industrielle symbioser ved virksomhedsseminar i Esbjerg.

logo

Dansk SymbioseCenter er et af de initiativer der var med i Omstillingsstafetten 2015.

S-logo-stort

Læs mere om Dansk SymbioseCenter på deres hjemmeside.