En grøn og social omstilling i praksis

Af Rune Peter Wingård, cand. soc fra RUC med speciale i grøn omstilling i Danmark

Økonomi er ikke en eksakt videnskab

Det nødvendige alternativ til den nuværende kurs er en grøn og social omstilling af økonomien. Det økonomiske system skal designes til at tage hånd om den menneskelige trivsel på en måde, der tager hensyn til naturens grænser. Dette nødvendiggør en ny økonomisk tænkning inspireret af den økonomiske skole ”økologisk økonomi”. Det er min opfattelse, at der ikke eksisterer en “nødvendighedens økonomiske politik” og dermed heller ikke én økonomisk sandhed. Den økonomiske videnskab er en samfundsvidenskab og ikke en naturvidenskab, der kan give eksakte svar. Det er problematisk, at den nyere økonomiske videnskab foregiver at være en værdifri naturvidenskab, selvom der historisk set altid har været etik og moral forbundet med økonomisk tænkning.

I Omstilling Nu (ON) planlægger vi til foråret 2014 en to-dages konference om økonomi, hvor det skal diskuteres, hvad formålet med økonomi egentlig er. Der vil være oplæg fra internationalt anerkendte forskere, som fokuserer på at præsentere løsninger. Deltagerne tilmelder sig workshops, hvor de skal diskutere, hvad de selv mener, at vi skal bruge den økonomiske aktivitet til. Deltagernes input skal samles i en deklaration, der skal vise konkrete forslag til, hvordan vi kan nytænke den økonomiske politik. På denne måde vil ON forsøge at bidrage til en mere demokratisk debat om økonomi, hvor der samtidig kommer et tydeligt fokus på menneskelig trivsel og miljømæssig bæredygtighed.

Flere fordele ved grøn og social omstilling

Der er flere åbenlyse fordele ved at gennemføre en omstilling af det danske samfund. Først og fremmest viser vi omverdenen, hvordan man kan have et moderne samfund, hvor økonomien har en bæredygtig størrelse, og hvor ressourcer udnyttes intelligent. Derudover er der en række elementer i omstillingen, som kan forøge livskvaliteten for borgerne:

  1. Moderne arbejdstider, der giver mulighed for kortere arbejdsuger, mere fritid og sandsynligvis mindre arbejdsløshed
  2. En rigere natur i by og på land
  3. En mere sammenvævet befolkning og et stærkere civilsamfund
  4. Forbedret folkesundhed som følge af mindre forurening og stress

Og det er vigtigt, at udfordringen ikke drukner i ren økonomi. ON arrangerer månedlige torsdagscafeer, hvor oplægsholdere fortæller om mange forskellige emner, og vi har kunstprojekter, der forsøger at formidle, at omstillingen kan være både spændende og sjov. Der er også et projekt, hvor vi prøver at få borgerne til at udvikle deres egen vision for omstillingen, for at give dem lyst til selv at tage del i processen.

Et engageret civilsamfund

Den største udfordring for en omstilling er sandsynligvis sporafhængighed. Vi er blevet vænnet til et alt for stort forbrug, vores byer er i høj grad indrettet til brug af biler og vores økonomi er designet til at skulle bruge vækst som brændstof. Samtidig er nutidens neoliberale ideologi en stor barriere: Vi har brug for en stat, der tager et aktivt ansvar for at påvirke markedet i den rigtige retning i stedet for en rigid tro på det frie marked. Markedet har en vigtig rolle at spille, men det er nødvendigt at regulere det langt mere effektivt. Desuden må vi erkende, at der er store industri-lobbyer, der aktivt modarbejder en omstilling; virksomheder hvis nuværende produktion er afhængig af fossile brændsler, modarbejder grønne initiativer, der kan ændre status quo.

Netop derfor er det vigtigt, at vi skaber nogle fælles visioner. Det kan give folk troen på, at en grøn og social omstilling kan gøre Danmark til et langt bedre sted at bo. Der er mange positive aspekter af en omstilling, og det er vigtigt, at borgerne forstår dette og får lyst til at være en aktiv del af omstillingen. Målet er et proaktivt civilsamfund fuldt af engagerede borgere, der selv handler. Og stiller demokratiske krav til virksomheder og politikere om at gøre det samme.

 

Artiklen er også publiceret i Under Radaren den 24/10/2013.