En grøn udvikling af Europa – ikke afvikling

Af Josefine Kofoed, kandidat for C til Europa-Parlamentsvalget.

Min vision for et bæredygtigt Europa tager udgangspunkt i vores mit fantastiske land, som vi bor i – Danmark. Det er med stolthed i stemmen, at jeg præsenterer mig som dansker, når jeg rejser i udlandet.

Det kan jeg særligt, fordi vi jeg ved, at Danmark har udviklet et unikt energisystem med en høj andel af bæredygtige og vedvarende energikilder. Vi bliver beundret og anerkendt af folk fra hele verden netop pga. vores energisystem. Den udvikling skal vi fortsætte med, og det bør vores europæiske lande lære af.

Jeg er samtidigt stolt over, at mit parti, Det Konservative Folkeparti, på lokalt, nationalt og europæisk plan har haft en stor finger med i spillet om at sikre vedvarende energi og en grøn fremtid for de kommende generationer.

Jeg er stolt af, at Danmark har taget føringen på en række områder om at energieffektivisere og udvikle vores energisystem i retningen af vedvarende energikilder.

Omstillingen skal bare ikke ske for en hver pris. Jeg vil arbejde for, at få resten af EU til at forhandle bindende mål med hensyn til reduktion af drivhusgasser, øget vedvarende energi og mere energieffektivitet. Men dette altid i tæt samspil med det danske og europæiske erhvervsliv. Det er ikke kun bæredygtig politik for klimaet, men også for virksomhederne og for vores samfund.

conservativ

Danmark skal være et foregangsland på klima- og energiområdet. Det skal være hævet over enhver tvivl. Danmark skal arbejde for at de øvrige EU-lande gør en lige så stor indsats for klimaet og for vedvarende energi. Med en fælles klima- og energipolitik får danske virksomheder det bedst mulige eksportgrundlag, og udadtil står EU langt stærkere i kampen for at få andre store, globale spillere, som USA, Brasilien, Rusland, Indien og Kina til at gøre en tilsvarende indsats.

Min vision er, at både Danmark og Europa skal fortsætte af de spor, som vi er begyndt på. Vi skal derfor hele tiden huske at sætte os nye mål i Europa – for forureningen kender ingen grænser, og nationale strategier alene vil kun forringe danske virksomheders vilkår. Kun ved en stærk fælles klima- og energipolitik står Danmark stærkere i kampen om at få resten af verden til at følge i vores fodspor. Vi har alle et ansvar, og vil jeg arbejde for.

Min vision er derfor også, at Danmark i EU skal holde de andre lande op på deres europæiske forpligtelser for at mindske forurening og øge bæredygtigheden i deres energisystemer. Men visionen inkluderer også, at Danmark skal implementere vores energi- og klimapolitik i tæt sammenspil med erhvervslivet, til gavn for danske forbrugere og skatteborgere.

Danske investeringer i grønne teknologier kan ikke stå alene. De er helt afgørende for danske konkurrencedygtighed i det 21. århundrede, for vores forsyningssikkerhed og for klimaet, men vi skal sikre investeringerne sammen med vores europæiske naboer og erhvervsliv. Det er min vision, og det vil skabe reel bæredygtighed. Til glæde for dig som borger i Danmark, det danske erhvervsliv og vores fremtidige generationer.

Josefine Kofoed er nr. 2 på Det Konservative Folkepartis liste til Europa-Parlamentsvalget