Energiakademiet på Samsø

Energiakademiet  – Vi får tingene til at ske

Samsoe_JB_web-61Energiakademiet (EA) på Samsø er en projektorganisation, der arbejder for bæredygtig omstilling. Helt overordnet arbejder EA nu med en ambition om, at Samsø skal opnå at være fossilfri i 2030, tyve år før resten af Danmark og EU har forpligtet sig på det samme. Vi har en tyrkertro på, at dette er muligt, og at det nok skal lykkes, så længe vi bestræber os på at praktisere utraditionelle partnerskaber. I EA får vi praktikerne og teoretikerne til at mødes, så projekterne bliver ført ud i livet. Vi skaber utraditionelle partnerskaber mellem mennesker, virksomheder, organisationer og instanser – vi får de rigtige folk sat sammen, så der kan ske bæredygtig omstilling.

Vores målsætninger

På baggrund af den overordnede mission om, at Samsø skal være fossilfri i 2030 og vores tro på, at det er de utraditionelle partnerskaber, der skal skabe vejen dertil, har EA for indeværende en projektportefølje, der tæller mere end 20 aktive projekter, der alle omhandler bæredygtig omstilling. Projekterne i EA’s portefølje falder primært indenfor følgende tre strategiske målsætninger.

  1. SAMSØ – FOSSILFRI Ø 2030

EA arbejder hen mod en meget håndgribelig og egentlig ganske lavpraktisk ambition: I 2030 skal Samsø være helt fri for brug af fossile brændstoffer. Dermed ikke sagt, at det er nogen let ambition at indfri.

  1. SATELLIT-ØER

Samsoe_JB_web-59-2EA arbejder med at etablere nationale og internationale samarbejder og udveksling med andre lignende lokalsamfund. Den ”bløde” viden – borgerinddragelse, information, relations opbygning – og “import” af ”tung” viden i form af erfaringer med implementering af diverse tekniske løsninger.

  1. RÅDGIVNING OG VIDENDELING

Hos EA arbejder vi med et bredt spektrum af energirådgivning for offentlige, kommercielle og private interessenter. Vidensdeling og kompetence opbyggelse med henblik på etablering af selvforsynende og fossilfrie lokalsamfund. På EA er vi gode til at informere om bæredygtig udvikling, og vi er gode til at involvere borgerne i de konkrete projekter. Medejerskab er alfa og omega, hvis vi skal lykkes at bane vejen for en bæredygtig omstilling

Vores Samsø

Samsoe_JB_web-25-2EA holder til på Samsø og har fokus på lokal bæredygtig omstilling på øen. Ambitionen og intentionen er, at Samsø bliver et udstillingsvindue for bæredygtig omstilling. Skalaen er i den forbindelse ikke en begrænsning. Det er en model, der kan kopieres både til andre lignende øsamfund, men også en model, der kan skaleres op og applikeres regionalt, nationalt og internationalt. Samsø er et lille samfund, hvor vi kender hinanden og nogenlunde ved, hvordan vi passer ind. På godt og ondt er der tale om et kammeratskab, hvor alle er afhængige af hinanden. Hos EA mobiliserer vi fællesskabet og faciliterer fællesskabets evne til at løfte komplekse opgaver i samarbejde mellem den enkelte borger, administrationen og det private erhvervsliv. Samsø er en ø med ca. 3.750 indbyggere, der har evnet at gøre sig til nettoeksportører af energi, endda vedvarende energi, fra især vind. Med 11 vindmøller på land og 10 offshore, har øen skaffet sig et overskud af energi, som suppleres med biomasse og solanlæg. Opgaven er løst gennem en 15-årig periode ved fælles finansiering, fælles beslutningsprocesser og fælles ejerskab. Samsø er blevet et internationalt symbol på muligheden for at forsyne sig med vedvarende energi og at gøre det gennem en selvorganiseret, folkeligt støttet indsats.

Og vi gør det på trods af  at vi på Samsø har vi en masse barrierer: lav indkomst, omvendt demografisk pyramide, bosætningsproblematikker osv. “Udkants Danmark” hedder det, når hovedstaden kigger på os. Vi ser det anderledes, vi ser det som en mulighed for at stå sammen. Forkants Danmark kunne man kalde det.

Vores metode

Samsoe_JB_web-36-2I forhold til omverdenen fungerer EA’s arbejde på Samsø som eksempler på best practice til udbredelse i andre lokalsamfund og på landsplan. På vejen frem til definitionen af disse best practices skal der foretages en masse aktiviteter, tages chancer og gøres erfaringer. EAs arbejde på Samsø tilbyder en platform, hvor eksperimenterne med bæredygtig omstilling ikke foretages i et lukket laboratorium eller som skrivebordsøvelse blandt analytikerne men derimod iværksættes i et lokalsamfund, der fungerer på markedsvilkår.

På Samsø er vi ikke forvent med, at der kommer nogen udefra og løser vores udfordringer. Som ø er vi vant til at skulle ordne tingene selv. Vi smøger ærmerne op og prøver os frem. Nogle gange går det galt, men for det meste går det godt. Det er én af EA’s kongstanker, at det er intelligent at udvikle og eksperimentere i en lille skala i et lokalsamfund, der er venligt  stemt overfor forandringer. Det er vigtigt at slå fast, at projektet ikke er et spørgsmål om at redde hele verden men et spørgsmål om at vise, at det er god forretning for et øsamfund som Samsø at satse på uafhængighed af fossile brændstoffer. På et mere filosofisk plan arbejder EA for at bringe fællesskabet tilbage i fokus, da det ifølge EA’s mangeårige positive erfaring er måden at engagere medborgerne og opnå succes.

Vores historie

EA har i forskellige former eksisteret siden 1997. EA’s første store projekt var at gøre Samsø 100% selvforsynende med vedvarende energi på 10 år. Det projekt blev udviklet og realiseret i perioden 1997-2007, og i dag refererer vi til det som Samsø 1.0.

SAMSØ 1.0 – 100 % selvforsynende med vedvarende energi på 10 år

Med 11 vindmøller på land og 10 offshore, har øen skaffet sig et overskud af energi, som suppleres med fjernvarme på lokal biomasse og solanlæg. Projektet blev gennemført ved fælles finansiering og fælles beslutningsprocesser. Efterfølgende opnåede Samsø international berømmelse som symbol på muligheden af at omstille til vedvarende energi. I årerne umiddelbart efter 2007 fokuserede EA meget på kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling og videndeling. Det fortsatte indtil et nyt og endnu mere ambitiøst projekt materialiserede sig.

SAMSØ 2.0 – Fossilfri i 2030

Det helt overordnede projekt for EA i disse år er arbejdet frem mod realisering af Samsø som fossiluafhængig ø i 2030. Det er 20 år før, resten af Danmark og EU, har planlagt at være fossilfri. Denne ambition går under arbejdstitlen Samsø 2.0. Her har vi opstillet syv delmål i skalaen fra det håndgribelige (Målsætning 1: Ingen fossil brændsel og drivmidler på Samsø) til det processuelle og relationelle (Målsætning 7: Udbygge og etablere partnerskaber).

Man kan læse meget mere om disse konkrete målsætninger på vores hjemmeside.

Alle billeder i indlægget er taget af Jørgen Bundgaard.

logo

Energiakademiet på Samsø er et af de lokale initiativer der var med i Omstillingsstafetten 2015.

logoDA2

 

Læs mere om Energiakademiet på www.energiakademiet.dk.