Efterlysning af større handlekraft blandt unge i den grønne omstilling

”Opgaven er at binde de unge sammen. De trykker så hurtigt på aftrækkeren”.

Med de ord forklarede Peter Rathje, administrerende direktør for Project Zero i Sønderborg, hvordan han ser unges rolle i omstillingen af den fremtidige by. Motivationen og viljen blandt unge er allerede eksisterende, men organiseringen og den kollektive identitet mangler. Det var et af de helt store temaer til debatten under titlen ”Fællesskab Fremtidens By – Generation 2050 & Fremtidens Byer”, som 12byer og Dansk Arkitektur Center havde inviteret deltagere til på årets folkemøde på Bornholm. Inge Hougaard, Netværkskoordinator for Omstilling Nu deltog med mål at dele, hvordan hun til daglig arbejder og oplever unges rolle i den grønne omstilling. I debatten blev der stillet kritiske spørgsmål til om kommunerne gør nok for at række ud til de unge i en anerkendelse af deres bidrag, som værdifuld i en fælles grøn omstilling i byerne. For hvis omstillingen også skal ske i hverdagslivet og i nærmiljøet nytter det så noget, hvis det kun rækker til kommunale handlingsplaner for energibesparelser, affaldssortering og energirigtig gadebelysning?

Et andet stort tema til debatten var, hvordan en mere netværksbaseret tilgang til handling måske har mere gennemslagskraft end en top-down tilgang bestående af handlingsplaner udarbejdet fra kommunal hånd. Men hvis det handler om, hvordan de unge i højere grad kan vise ansvar og samfundssind, er det så kommunale instanser der alene sidder med ansvaret for, hvorfor alle unge ikke er involveret i grøn omstilling? Et interessant perspektiv er, hvordan unge kan blive bedre til selv at række ud for samarbejde til aktører med hensigten om at bidrage til at styrke grøn omstilling. Det blev anset som relevant i et samfund, hvor det opleves at modet og motivationen alligevel mangler, når det kommer til stykket, og hvor den individuelle karriere og CV-rytteriet sættes højere, end det fælles arbejde om at forværre den globale krise. Er det nok, at initiativerne kun handler om byttemarkeder og det at huske at slukke lyset på skolen, eller er det nødvendigt også at engagere sig politisk i højere instanser, hvor indflydelsen kan række længere? Til debatten blev der efterlyst en større grad af praktisk handlekraft, samt gå-på-mod for at gøre en forskel for den presserende krise.

Som en deltager startede debatten: ”Jeg vil bare gerne gøre en forskel”. Hvis flere unge også vil lægge handlinger bag disse intentioner, er vi måske allerede bedre stillet i den globale miljømæssige, sociale samt økonomiske krise.