Grøn udvikling i Herning Kommune

Det handler om at se sammenhængen

I Herning Kommune arbejder vi med grøn udvikling på flere fronter. Kommunen har grønne mål både for kommunen som geografisk område og for egne aktiviteter såsom indkøb og energiforbrug. Herning Kommune er med i det tværkommunale miljøsamarbejde Green Cities, har tilsluttet sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb og har også underskrevet Borgmesterpagten for lokal bæredygtig energi.

Økologi i børnehøjdeInternt i det kommunale system er samarbejde på tværs af fagområder nøgleordet for at komme videre i et system, hvor der primært arbejdes i fagopdelte forvaltninger. Det handler om at få øje på værdisamspillet mellem fagområderne, f.eks. hvordan sundhed og miljø hænger sammen og hvordan valg af klima- og energivenlige løsninger på lang sigt også er den mest økonomisk holdbare. Det handler om at se hvordan grønne krav i udbuddene kan klæde markedet på til fremtidens efterspørgsel og tiltrække forskning og udvikling. Samtidig med at vi må forstå hvordan natur og biodiversitet er et aktiv, der fremmer kommunens fremtid og det gode liv for borgerne.

Men den forståelse kommer ikke af sig selv. Hvert fagområde er primært optaget af egne kerneydelser og af at få økonomien til at hænge sammen. Der er behov for samarbejde, fælles målsætninger, modeller og strategier til at arbejde for en grøn udvikling.

Kommunens grønne regnskab er i Herning blevet omdrejningspunkt for en tværfaglig organisering af grøn udvikling og målopfyldelse. Vi bruger regnskabet som en form for miljøledelse, der tager afsæt i grønne mål, følger udviklingen, beskriver indsatsen og udpeger kommende indsatser og mål. For at forankre tankegangen på tværs af forvaltningerne har vi en grøn organisering med en tværfaglig arbejdsgruppe og en styregruppe som består af stabschefer, der igangsætter og følger indsatsen.

Grøn Herning UgeI samarbejdet med borgerne er nøgleordene: medejerskab og inddragelse, fokus på det hele liv samt information og inspiration til grøn livsstil. Som Grøn Guide og miljøkoordinator, har jeg været med til mange samarbejdsprojekter, kampagner og aktiviteter, hvor vi sætter fokus på lokale eksempler og erfaringer for at få lokale aktører til at spille med. Det er bl.a. noget vi gør i en årlig ”Grøn Herning Uge”, hvor omkring 15-20 lokale aktører arrangerer grønne aktiviteter for borgere og virksomheder, og der udgives en husstandsomdelt grøn avis med grønne historier fra lokalområdet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAErfaringerne har vist at borgeraktiviteter der inkluderer fokus på det hele liv, og hvor borgerne selv er en aktiv, medudviklende og frivillig ressource i projektet, har længst levetid og når længst ud. Her har vi rigtig gode erfaringer fra samarbejdet med ”Klimalandsby Studsgård” og flere af aktiviteterne under ”Herning Cykler” som er kommunens cykelsatsning. Denne type erfaringer er vi ved at samle i en mindre rapport fra alle Green Cities kommunerne. Den vil komme til at ligge på www.greencities.dk omkring udgangen af året.

Endelig har vi også været part i flere virksomhedsrettede aktiviteter, som f.eks. Carbon 20 projektet, hvor vi har tilskyndet virksomheder til at reducere deres CO2-udledning, samt Rethink Business projektet som har rådgivet kommuner og virksomheder i at bruge Cradle to Cradle og cirkulær økonomi til at skabe vækst og indtjening.

Af Line Thastum, Grøn Guide og miljøkoordinator i Herning Kommune. Hun har siden 2000 arbejdet for at skabe bæredygtig udvikling både internt i det kommunale system og blandt borgere og virksomheder.

 logo

Herning er en af de kommuner der var med i Omstillingsstafetten 2015.

herninglogo

Læs mere om arbejdet med grøn omstilling på kommunens hjemmeside.