Grøn omstilling og grønne job i Europa

Af Anne-Mette Wehmüller, Fokuskandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget & cand.mag. i Europastudier

Europa, og resten af verden, står overfor to store udfordringer, som SF – som del af den grønne gruppe – er overbeviste om kun kan løses, hvis vi står sammen i EU. Den ene er, at klima- og miljøkrisen vil få større og større konsekvenser i hele verden. Vi kan allerede se det nu, hvor f.eks. orkaner laver større og større ødelæggelser. Den anden udfordring er at uligheden stiger på tværs af det europæiske kontinent og skaber social uro. Vi kan følge med i hvordan en desillusioneret befolkning flokkes omkring den yderste højrefløjs forsimplede budskaber, ikke mindst i Grækenland og Ungarn.  Men desværre står EU’s klima- og energipolitik i stampe.

Efter klimapakken i 2008 og udnævnelsen af EU’s første klimakommissær i 2009, har EU’s ledere ikke formået at sætte handling bag ordene på klima- og energiområdet. SF mener at kun en helhjertet og ambitiøs klima- og energipolitik kan få EU til at respektere sine internationale forpligtelser. EU bliver kun taget seriøst internationalt hvis vi også selv tager initiativ til en ambitiøs klimapolitik på hjemmefronten. Kun ved at gå foran kan vi overbevise resten af verden om også at leve op til videnskabens anbefalinger.

10405919_10152405116850791_1377756404_n

Heldigvis har en ny beregning fra Energistyrelsen vist, at den samlede pris for gøre Danmark fri af olie, gas og kul kan holdes nede på 1.000 kroner per dansker per år i 2050, eller en stigning på ca. 5 %. Det kan altså lade sig gøre inden for en forsvarlig økonomisk ramme. Samtidigt er der en fordel for de lande der går forrest, for de får et forspring med de nye teknologier. Der er hundrede tusindvis af jobs i energibesparelse i f.eks. boligerne, optimering og grøn omstilling af energiproduktionen, og genbrug af affald. Det er når nye teknologier vokser frem, at muligheden for at skabe nye virksomheder og varige jobs er der. Det er meget sværere at skabe nye jobs indenfor eksisterende teknologier, hvor veletablerede virksomheder allerede sidder inde med knowhow og patenter. Det er lykkedes USA at sidde på mange af de store virksomheder, der tjener milliarder på tjenester på Internettet. Lad ikke Europa gå glip af den næste teknologiske bølge.

Arbejdsløshed er et af de mest presserende problemer i Europa med mere end 25 millioner arbejdsløse. For unge er det endnu mere dystert med næsten hver fjerde, der står uden for arbejdsmarkedet. For deres skyld bør vi satse langsigtet på et bedre miljø og grønne arbejdspladser.  Som del af den Grønne Gruppe i EU, er SF garanten for en ambitiøs klimapolitik og klare klimamål. SF søger indflydelse og vi har allerede vist resultater, ved at gennemtrumfe forskningsmidler til teknologier inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Den Grønne Gruppe var i EU’s 7. Miljøhandlingsprogram var f.eks. initiativtager til at udfase lossepladser i EU og vigtigere endnu udfase forbrænding af materialer og ressourcer som kan genanvendes og genbruges. Vi skylder vores unge at det bliver endnu bedre.