Har vi råd til at redde verden med grøn energi?

Af Maja Yhde, Helene Albinus og Dianna Isabella Steffie Guyard

Bænkene omkring scenen er helt fyldt op, på de to varme stole på scenen sidder Morten Albæk (Group Senior Vice President i Vestas Wind System) og Kristian Thulesen Dahl (Formand for Dansk Folkeparti). De er bragt sammen til en debat under overskriften: Har vi råd til at redde verden med grøn energi? De to herrer holder en kammeratlig tone, mens de diskuterer hvordan energiforliget påvirker den danske konkurrenceevne.

”Når tingene forandrer sig andre steder i verden [skifergas i USA], skal vi kunne tage en fordomsfri diskussion. Der skal ikke videresendes en unødig stor regning til danskerne” lyder det fra Kristian Thulesen Dahl, der mener at vi må kigge på hvorvidt vi blot skal have én havvindmøllepark til fordel for de parker der er lovet i energiforliget.

Morten Albæk er dog ikke helt enig i den udlægning af sagen. Han understreger at Danmarks styrkeposition indenfor grønne teknologier skyldes den visionære politiske opbakning. ”Danmark er verdensledende indenfor vind, skulle man trække energiforliget tilbage, så er det den største katastrofe i mands minde.” siger han og understreger at 17,6 % af den samlede danske eksport udgøres af grønne teknologier.

Debatten forsætter i samme spor og berører emner, om hvorvidt den danske vindmølleproduktion er god for dansk økonomi og danske arbejdspladser. Begge er enige om at energisektoren skal kunne klare sig på markedsvilkår uafhængige af subsidier på den mellem-lange bane. Men en ting stod helt klart: Det handlede om hvorvidt vi skulle forbedre dansk økonomi nu og her, og ikke hvordan vi kunne redde verden på lang sigt med grøn energi, som ellers var overskriften. Klima og miljøudfordringerne blev fuldstændig overset i iveren efter arbejdspladser.

Selve spørgsmålet om vi har råd til at redde verden er i sig selv omsonst. Har vi overhovedet råd til IKKE at sikre et bæredygtigt grundlag for fremtidig økonomisk aktivitet?

Hvis vi følger det som Kristian Thulesen Dahl vil for et dansk energimix, skal det baseres på en bred vifte af fossile brændsler: ”vi skal undersøge mulighederne for skifergas, forske i ren afbrænding af kul og fortsætte olieeventyret i Nordsøen – det vil være fantastisk for dansk økonomi”.

Som et ambitiøst modsvar kræver den grønne omstilling politisk mod til at gøre det rigtige. En visionær politisk strategi skal inkludere de reelle omkostninger (eksternaliteter), som har konsekvenser langt ind i fremtiden. Vi befinder os i en politisk krise, hvor vi reelt set diskutere om vi har ”råd” til at sikre menneskehedens levegrundlag. Vi skulle hellere diskutere hvordan Danmark kan leve op til sit grønne ry; det inkluderer et seriøst opgør med vores alt for høje klimamæssige fodaftryk, som er et af verdens største per indbygger.

Omkostningerne ved en omlægning af energisystemet er usikre, men på ingen måde uoverskuelige på nuværende tidspunkt. Dette afspejles i det politiske grundlag for den nye klimalov, som blev vedtaget for nogle dage siden: ”I Danmark har vi mulighed for at begrænse vores belastning af klimaet. Derfor har vi også pligten til det.” Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Opfordringen fra Omstilling Nu skal derfor lyde til samtlige politikere: Det er nu vi har muligheden for at vise verden at vi som lille land har mod til at tænke langsigtet og visionært og i processen sikre grønne arbejdspladser. Den grønne omstilling er en global vindersag for både økonomien og klimaet.