Mere økologi – men endnu ingen økologisk landbrugsuddannelse?

Af Hester Callaghan

Økologi er i fremgang. Omlægningen til økologisk dyrket jord skal, takket være Regeringens Økologiske Handlingsplan, fordobles inden 2020. COOP satser stort på salget af økologiske varer og den samlede eksport af økologiske fødevarer er steget med 149 procent på blot 7 år. Men hvem skal stå bag den fremtidige udvikling i økologi? Skal det fortsat være konventionelle landmænd med lyst men snævert kendskab til økologi, eller burde der etableres en økologisk landbrugsuddannelse til at uddanne den næste generation af øko-bønder?

Som det står til nu er der én landbrugsuddannelse. Den er udarbejdet af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser og repræsenterer de nuværende hovedinteresser inden for dansk landbrug; mælkeproduktion og svineproduktion. Konventionelt, naturligvis og ikke på naturlig-vis. Den manglende involvering af økologiske aktører i landbrugsuddannelsen resulterer i et kæmpemæssigt spild af ressourcer og viden, da økologer skal tilegne sig erfaringer på egen hånd, hvorimod vores konventionelle ”kollegaer” får denne viden, der hvor man forventer det – igennem uddannelsen.

Lovgivningen spænder ben
Vi er nogle, der ønsker at blive dygtige økologiske landmænd, som producerer fødevarer uden en udpining af jorden, uden at dyrke i kæmpe monokulturer og uden at være afhængig af enorme mængde af fossile brændstoffer. Det er derfor vi går på Kalø ”Økologisk” Landbrugsskole og har nedsat gruppen ”Øko Opråb” i ønsket om at skabe opmærksomhed på manglerne ved den nuværende landbrugsuddannelse. Som det står nu er skolen bundet af den samme bekendtgørelse som dikterer indholdet af alle landbrugsuddannelser i Danmark. Dette resulterer i, at skolen er nødt til at modarbejde bekendtgørelsen for at proppe så meget økologi i undervisningen som muligt, uden relevante undervisningsmateriale. Skolen og dens dygtige lærere gør så meget, som de kan for at klæde os på til den økologiske virkelighed, men lovgivningen står i vejen.

Økologisk landbrug arbejder ud fra nogle grundlæggende forskellige præmisser end konventionelt landbrug gør og derfor er metoderne og teknikkerne forskellige. Dette gælder husdyrsundhed, hvor økologien vægter en forebyggende indsats imod sygdom, hvor antibiotika kun skal bruges i akutte nødstilfælde. Antibiotika skal ikke være den forbyggende indsats pga. manglende sundhed og velfærd for dyrene, som det gør sig gældende indenfor visse konventionelle landbrug. Ligeledes ser det ud indenfor markbrug, hvor økologi skal arbejde helhedsorienteret da nødsløsninger som kemisk giftstoffer som pesticider og kunstgødning ikke bruges.

Verdens mest intensivt dyrkede land
Vi i Øko Opråb mener, at det er nødvendigt at anerkende at der findes to forskellige slags landbrug, og at de hver især fortjener en bekendtgørelse, der er udarbejdet af relevante fagfolk og målrettet de specifikke erhverv. En innovativ økologisk landbrugsuddannelse vil kunne klæde nyuddannede landmænd på til at håndtere, den størrelse økologisk produktion nu har både fra et produktionssynspunkt, men også fra et socioøkonomisk perspektiv. Lige nu bliver landmænd uddannet til at overtage de kæmpe industrielle konventionelle landbrugskomplekser. Disse gårde bliver større og større, mere gældsplagede og de ansatte kommer i stigende grad fra udlandet da arbejdet er blevet for hårdt, ensomt og ensformigt til, at vi danskere ”gider det”. Hvem skal have mod og faglig kunnen til at etablere nye gårde? Og skal nyuddannede landmænd, ligesom alle nyuddannede, ikke være klædt på til at starte noget selv?

Der er så meget potentiale indenfor dansk landbrug. Den nuværende model med flere dyr, mindre plads, færre mennesker, mere teknologi og mere gæld er, for at sige det lige ud, hverken inspirerende, sund, etisk eller holdbar. Den måde vi driver landbrug i dag har en katastrofal virkning på biodiversiteten og vores miljø. Danmark er verdens mest intensivt dyrkede land og vi dyrker 62% af jorden, hovedsageligt i store monokulturer som nødvendiggør brugen af store mængder sprøjtemidler. Foder til husdyrproduktionen, primært svin, lægger beslag på ca. 80% af denne dyrkede jord[1] samtidigt med at Danmark importerer soja fra et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Nye ejerskabsformer
En ny uddannelse inden for økologisk landbrug vil kunne imødekomme de udfordringer dansk landbrug og danske landmænd står overfor. Der kunne uddannes i nye ejerskabsformer, CSA (Community Supported Agriculture som er meget udbredt i Nordamerika) og i, hvordan mindre landbrug kan køres effektivt, nogle gange mere effektivt end store landbrug[2]. Bør Danmark ikke gå målrettet efter at producere kvalitet fremfor kvantitet, hvor bærdygtighed, dyrevelfærd og økonomi kan gå hånd i hånd? Vi efterlyser også mere undervisning i frugt- og grøntsagsavl som kan virke som en selvfølge, men som i virkeligheden fylder alt for lidt i vores uddannelse. Dette er til trods for, at regeringen har givet økologisk frugt- og grøntsektoren investeringstilskud for at fremme omlægningen i disse produktioner.

Vi vil lære, hvordan man kan etablere et alsidigt og modstandsdygtigt landbrug, der ikke er sårbart overfor klimaforandringer og ikke bliver væltet af resistente sygdomme. Vi vil producere sunde fødevarer som ikke sker på bekostning af naturen eller vor jord. Vi vil forstå hvordan samspillet mellem dyr, planter og miljøet kan være gensidigt fordelagtigt. Vi vil forstå helheden og ikke opdele landbruget i forskellige input-output systemer. Vi vil lære om hvordan mad kan produceres uden kunstgødning og pesticider.

Hvis ikke der etableres en ny særskilt bekendtgørelse for en innovativ økologisk landbrugsuddannelse, risikerer vi at interessen for sektoren daler hos os unge og udviklingen i økologi stagnerer i takt med, at der ikke kommer nye boller på suppen. Vi vil dyrke sunde økologiske fødevarer på bæredygtig vis og ville ønske at regeringen vil støtte op omkring den stigende interesse indenfor økologisk landbrug ved at lave en målrettet uddannelse til gavn for Danmarks miljø, eksport og folkesundhed.

 

Noter:
[1] Friluftsrådet
[2] Information