Omstilling Nu!

Af Emilie Bak, Omstilling Nu

Appellen er et opråb fra 50 udvalgte unge, der med kompetencer fra alle dele af uddannelses- og erhvervslivet sender vores folkevalgte en alvorlig påmindelse om at forholde sig til den truende systemkrise, som vores civilisation har skabt, og som netværket Omstilling Nu er klar til at tage fat om med den ansvarlighed, der også burde gælde Danmarks politikere.

”På én og samme tid er økonomien plaget, klimaet truet, natur og ressourcer under pres, beskæftigelse og den sociale tryghed i fare og uligheden voksende. De udfordringer vi står overfor er indbyrdes forbundne, og må tackles samlet. Politikerne vælger alt for ofte at lukke øjnene for krisens kompleksitet og handler i stedet på isolerede problemanalyser med kortsigtede, akutte pakkeløsninger”, siger Helene Albinus Søgaard, talsperson for netværket Omstilling Nu.

Den grundlæggende ide bag netværkets samlede arbejde, er en helhedstænkning af den politik der føres, for overhoved at have chancen for at handle ansvarligt og fornuftigt overfor de overhængende udfordringer, der nødvendigvis påkræver sig en omfattende handlingsplan. Netværket har kvalificeret sig i arbejdsgrupper indenfor henholdsvis demokrati, beskæftigelse, produktion og forbrug, økonomi, eksistens samt klima, miljø og ressourcer. Således er en syntese-tankegang overensstemmelse med den overordnede systemkrise som gør sig gældende indenfor alle samfundets delelementer, og som ikke bør henstilles til miljø- og klimaministerier, men indgå i en overordnet politisk vision. Det kræver nødvendigvis at vores folkevalgte løfter blikket og erkender behovet for en grundlæggende forandring. Ledsmerterne efter finanskrisen har ledt opmærksomheden væk fra kroppens vævssygdom, som langsomt spreder sig irreversibelt. Kan vi ikke mærke to smerter på samme tid?

Appellen er ikke tænkt som en fingerpegende, indigneret anklage fra en gruppe anklagende aktivister, men som et bekymret alvorsord og en kompetent håndsrækning om at tage del i den krævende forandringsproces, der har brug for alle kræfter og ideer. Appellen indeholder desuden et idekatalog med 16 inspirerende forslag til bæredygtig omstilling – både i miljømæssig, men ikke mindst også i etisk, økonomisk og social forstand. Blandt dem er et nationalt oplysningsprojekt, der skal inspirere til den bæredygtige omstilling af samfundet blandt andet ved at skrive ”uddannelse i bæredygtighed” ind i folkeskolens formålsparagraf. Forslag om at indrette arbejdslivet bedre og skabe flere jobs ved at sænke arbejdstiden og fordele det resterende arbejde – også over livets forskellige faser, og derved gøre arbejdslivet mere fleksibelt og give plads til ønsker om mere fritid fremfor lønstigninger. En af de mere modige forslag er en gentænkning af værnepligten som et værn om hinanden og naturen, fx gennem lokale borgerprojekter for miljøinvesteringer, naturgenopretning og omsorg.

Der er mange oversete muligheder, som bare kræver nyskabende og kreativ tænkning og løsningsmodeller, og pludselig kan de truende kriser og frygt for livsstilsbegrænsninger ændres til en chance for øget livskvalitet og en mere etisk tilværelse. Det frivillige netværk har viljen og evnerne til at gå i dialog med politikere fra alle folketingets partier, og tilbyder at stå til rådighed som ”Omstillingsrådgivere” med gratis vejledning, når de store spørgsmål skal stilles og de modige politikker udvikles. Et tilbud Omstilling Nu håber vores folkevalgte vil tage imod – behovet for bæredygtige visioner for Danmark er mere påtrængende end nogensinde, og mulighederne er mangfoldige, ubetingede og forbavsende spændende.