Nordjysk Fødevareoverskud

Anvendelse af spild skaber glæde

Nordjysk Fødevareoverskud er en socialøkonomisk forening, og vi er grønne både i betydningen nye og miljøbevidste. De to ben, vi står på, er bæredygtighed og social ansvarlighed. Vores primære aktivitet er afhentning af overskudsfødevarer, der leveres til udsatte borgere via sociale initiativer eller direkte ved gadeuddeling. Vi har faste aftaler med grossister i frugt og grøntsager, detailbutikker i Coop kæden og selvstændige bagermestre. Vi er godkendt som en fødevarevirksomhed, og af hensyn til fødevaresikkerheden og på grund af beskedne økonomiske ressourcer har vi som udgangspunkt valgt at fokusere på frugt, grøntsager og brød.

Organisa20150909_bilentionen
Vi er medlemsbaseret og har generalforsamlingen som øverste myndighed. Af vedtægterne fremgår det, at vi arbejder under FNs Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder § 11, hvori nævnes ”at sikre en retfærdig fordeling af verdens fødevareforsyninger i forhold til behov” (stk. 2b). Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson og ansætter den daglige leder.

Dagligdagen
I øjeblikket har vi tre ugentlige ture, hvor vi henter overskudsfødevarer fra en grossist i frugt og grønt, to butikker i coop kæden og fem selvstændige bagermestre. Modtagerne er primært organisationer, der har socialt udsatte som målgruppe. I Aalborg er det Frelsens Hær, Blå Kors, KFUM&K og Kirkens Korshær. I Hjørring er det Red Barnet. Vi har særlig fokus på unge og støtter det private initiativ Frirummet og de kommunale tilbud Skuret og Stedet. Asylcentrene i Vrå er også blandt modtagerne. Endelig har vi i samarbejde med Frirummet startet uddeling af overskudsmad hver onsdag aften på C.W. Obels Plads i Aalborg. Skurbyen i Aalborg og De Skæve Huse i Svenstrup er også blandt modtagerne. Gennem organisationerne og ved den direkte uddeling af overskudsmad, når vi ud til flere hundrede personer. Rekorden er 250 kilo overskudsmad til omkring 30 personer.

Ane-mødrehjælpen-og-leoDe tre vareture er fordelt på mandag, onsdag og fredag. De to første dage lejer vi en varebil. Fredag foregår turen i privat bil. Der er altid en erfaren frivillig på en varetur. Vi vil gerne begejstre og engagere modtagerne i det frivillige arbejde. Ofte har vi en frivillig med fra Kofoeds Skole. Vi giver alle en chance for at være med. Til registrering af varerne har vi udviklet en applikation, nofo-foodtracking, så vi altid kan dokumentere,  hvad vi har hentet, hvor meget og hvem, der har modtaget varerne.

Bæredygtig anvendelse af madspild
Vi kan se, at arbejdet nytter. Vi reducerer madspild, giver maden en chance til og sparer miljøet for afbrænding af store mængder organisk affald. Samtidig gør vi hverdagen lettere for mange mennesker, der lever på kanten af samfundet. Det skaber glæde, når vi uddeler mad på C.W. Obels Plads, og de sociale organisationer har også taget godt imod initiativet. Udfordringen er at overbevise leverandørerne om, at de har et fødevarespild. I Nordjylland har vi den ekstra udfordring at overbevise detailbutikkerne om at levere overskudsmad til mennesker fremfor dyr.

Ane-gårdprojektet-saft2Der er store mørketal omkring udsmidning af fødevarer. Madspildet opgøres til 540.000 ton årligt som udgør en udgift på 8,4 mia. kroner ifølge tal fra Fødevareministeriet. Hvordan tallet fremkommer, er ikke klart. Imidlertid er det tydeligt, at der smides spiselige fødevarer ud hver dag både hos producenter, grossister og især i detailhandlen. Fødevaregrossister og supermarkeder er meget væsentlige leverandører af overskudsmad. For disse virksomheder er det forbundet med udgifter og besvær at bortskaffe varer som ikke kan sælges og derfor skal kasseres.  En professionel håndtering/servicering er essentiel. Det kan Nordjysk Fødevareoverskud levere. Vi indsamler brød, frugt og grøntsager, som står for det største spild indenfor fødevarebranchen, hvor brød tegner sig for 12 procent og frugt & grønt for 38 procent af det samlede fødevarespild.

20150909_151735Vi arbejder på daglig basis med at skabe kontakt til nye leverandører. Konkret arbejder vi på at etablere en varetur i Hjørring, så vi kan få en mere bæredygtig transport til asylcentrene i området. Endelig vil vi gerne etablere en ugentlig uddeling af mad til udsatte i samarbejde med Red Barnet i Hjørring. Med udgangspunkt i Aalborg arbejder vi mod Vodskov – Dronninglund – Sæby – Frederikshavn i nord, Hjørring – Brønderslev mod vest og Hobro – Års i syd. Vi er med på omstilling, nu.

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordjysk Fødevareoverskud er et af de lokale initiativer der var med i Omstillingsstafetten 2015.

NOFOLogomedTekst2

Læs mere om Nordjysk Fødevareoverskud på www.no-fo.dk og på deres Facebook side.

Kontaktperson: Bente Schjødt, info@no-fo.dk, 24 80 62 15