Om Os

Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Dette kræver handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring nye bæredygtige løsninger, og få involveret så mange som muligt i at skabe en omstilling nu.

About Us

Transition Now is a network and a project platform working to create a transition to a sustainable future society. This requires action, innovation and not least a common effort from both political and citizens’ side. Therefore we call for a broad dialogue about new sustainable solutions – to involve as many as possible in the creation of a transition now.

Medlem / Join

Om medlemskab/ About membership
Bliv medlem/ Become a member
Støt/ Support Us

Kontakt/ Contact