Omstillingen til en cirkulær økonomi – Goddag til brugeren, farvel til forbrugeren

Af Mathias Vang Vestergaard, cand.techn.soc fra Roskilde Universitet, med speciale i cirkulærer og bæredygtige produktions- og forbrugssystemer. Til daglig er han bl.a. aktivt medlem af netværket ’Omstilling Nu’. Artiklen blev oprindeligt bragt i DANSIC 14 – Nye partnerskaber.

Det som om affald altid har været et ”naturligt” resultat af det at producerer og forbruge. Så snart en ting blev sendt på markedet, har man som virksomhed hurtigst muligt skulle spekulere på hvornår forbrugeren mon ville være villig til købe den næste. Som forbruger har man længe være indirekte bevidst om, at det alligevel ikke kunne betale sig at reparere ”den gamle”. At ”den nye” investering stort set var den eneste og rigtige løsning, for at få dækket sit materielle behov. Nyt TV, ny bil, ny smartphone, ny sofa.

Ude af syne ude af sind?

For virksomheden har øget indtjening været lig et større salg af fysiske produkter og dermed udvidede markedsandele. I denne verdensforståelse har virksomhederne således næsten udelukkende skullet øge omsætningen gennem konkurrenceparametre såsom teknologiske opdateringer på den ene side og sikringen af intellektuel ejendomsret, image, brand og produktets æstetiske design på den anden. Grundlæggende har det betydet et stadigt stigende ressource- og energiforbrug og samtidig et indædt fokus på at øge produktiviteten gennem effektivisering – eksempelvis via globale varekæder. De åbenlyse problemer er blevet skjult i feel good CSR rapporter og suboptimering af produkternes livs-cyklus eller mangel på samme.

Problemet er bare, at jorden er et lukket system. Der kommer ikke flere ressourcer og affaldet forsvinder ikke bare. Som resultat har vi oplevet eksponentielt stigende ressourcepriser, igennem især det sidste årti, og det massive pres på økosystemer, klimaet og mennesker er blevet et naturligt billede på vores verden i dag. Der sandelig behov for at tænke nyt – og ja, det nok umuligt at lukke øjnene meget længere. ”Tag og smid væk”, må og skal omstilles til ”lån og giv tilbage” samfundet.

The Circle of Life – og en ny servicebaseret ressourceøkonomi

Derfor handler den cirkulære økonomi om at dræbe ordet affald og neutralisere de negative omkostninger forbundet med konstant produktion af nye råmaterialer. Det handler for virksomhederne om at kontrollere ressourcen og føde sine produktionskanaler med resterne af gamle produkter. Danne nye partnerskaber mellem dem som laver produktet og dem som bruger det. Gennem nye forretningsmodeller, der i højere grad bygger på koncepter som deleordninger, leasing, udlejning, serviceaftaler eller pant-systemer, vil virksomhederne kunne skabe nye stærkere bånd til deres kundebase. Forbrugeren bliver i stedet delagtiggjort som bruger af produktet, modsat det at være degraderet til simpel konsument af jordens værdifulde naturressourcer.

Hvis man eksempelvis i stedet lejer et TV, bil, smart-phone eller møbelsortiment, betaler man for at få ’adgang’ til et funktionelt produkt. Ja, som kunde mister man derfor ejerskabet, som virksomheden selvfølgelig beholder, men man slipper også for alle ens normale bekymringer. Virker telefonen ikke mere, kan man hurtigt få den ombyttet eller opgraderet. Det kunne reelt modsvare de samlede omkostninger til abonnement og afbetalingsordning, som mange har i dag. Den model har teleudbydergiganten Vodafone f.eks. luret og introduceret sidste år. Samtidig inkluderet de en billig mobilforsikring med lav selvrisiko i den samlede deal.

Producenterne får derfor chance for at tilbagetage deres gamle produkter, kannibalisere råmaterialer, genbruge hele komponenter, eller, bedst af alt, servicere dem før de sendes ud i en anden runde hos brugerne. Det vil i store tilfælde også skabe et nyt tillidsforhold mellem virksomhed og kunde, hvor konkurrenceparametrene bliver udvidet omkring servicen der tilbydes. Bliver virksomhederne ligefrem bæredygtighedsaktivister, kan det jo ske at de en dag praler med det i god samvittighed, uden at skulle gemme sig bag et hav af uoverskuelige eco-labels, som dagens forbruger alligevel ikke kan forholde sig til.

De må derfor også starte med at knytte tættere bånd til genbrugsvirksomheder og  forhandlere, så de på sigt kan føde egne råmaterialer til deres underleverandører. McKinsey og Co. og The Ellen MacArthur Foundation har i deres nyeste rapport, ligeledes estimeret at der kan spares op imod 1 trillion USD globalt i år 2025, alene i materialeomkostninger, med relativt simple initiativer og den nuværende teknologi. På den måde må det siges, at virksomhederne her har en unik chance for at øge modstandsdygtigheden overfor usikre ressourcepriser på verdensmarkedet og samtidig sikre en bæredygtig profil. I det 21. Århundrede siger vi derfor ”goddag til brugeren, og farvel til forbrugeren”.