[two_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Fra systemkrise til et bæredygtigt samfund[/title][fusion_text]

De seneste års globale kriser har for alvor gjort det klart, at der er brug for nye tankemåder, værdisæt, politiske løsninger og kreative tiltag, hvis vi vil leve i en verden i balance. Udfordringer som klimaforandringerne, overudnyttelse af jordens ressourcer, ekstrem ulighed, et skadeligt økonomisk system, samt menneskelig depression og lidelse, løses ikke ved fortsat kortsigtet fokus på simpel forøgelse af materiel velstand og øget forbrug. De herskende politiske løsningsmodeller rækker ikke længere til at udvikle et egentlig bæredygtigt samfund. Og derfor må vi udvikle nogle nye – sammen.

Der er et grundlæggende behov for omstilling i den måde, vi opfatter verden på. Der er behov for, at vi betragter disse massive udfordringer i deres helhed, anerkender deres indbyrdes forbundethed, og gør op med det konventionelle økonomiske rationales ubestridte styring af vores samfundsudvikling. Fremtidens løsninger er derfor, både i tanke og handling, systemiske.

Der er behov for en omstilling i vores perspektiver for fremtidens mulige samfund.  Et behov for at ændre opfattelsen af det gode liv, som værende lig med simpel materiel og økonomisk velstand – og dermed give plads til andre måder at udfolde ambitioner, samvær og drømme på. “Omstillingen” er ikke et farvel til det gode liv, men i stedet en enestående mulighed for at dykke ind til kernen af hvad det vil sige at leve godt og sammen på denne jord.

[/fusion_text][/two_third][two_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Hvem er vi?[/title][fusion_text]
Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund. Dette kræver handling, nytænkning og ikke mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring nye bæredygtige løsninger, og få involveret så mange som muligt i at skabe en omstilling nu.
[/fusion_text][/two_third][two_fifth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/two_fifth][one_fourth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_fourth][one_sixth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_sixth][one_sixth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_sixth][one_fourth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Omstilling Nu er:

[/fusion_text][/one_fourth][two_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”Et tværfagligt netværk” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

– som arbejder for en bredere forståelse af behovet for en fundamental omstilling, hvor de miljømæssige, sociale og økonomiske, samt psykologiske samfundsudfordringer, ses som integreret del af hinanden frem for adskilte problemstillinger med hver deres fragmenterede løsningsmodel. Fokus på langsigtede konsekvenser i politisk beslutningstagen, bæredygtig virksomhedsdrift, holistisk uddannelse og arbejde, samt udvikling af menneskelige fællesskaber og forståelse af individets trivsel.

[/tagline_box][tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”Et rum for udvikling af nye idéer” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

– som kan være med til at skabe system-innovation, radikale ændringer og alternative værdisæt – i modsætning til det nuværende system, hvor de etablerede økonomiske, politiske, teknologiske og institutionelle rationaler begrænser kreativiteten og vores egentlige formåen som samfund og mennesker.

[/tagline_box][tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”En del af omstillingen til ‘Det Bæredygtige Samfund'” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

Omstilling Nu er et netværk for alle der har lyst og ideer til at rykke samfundets udvikling i en mere bæredygtig retning. Omstilling Nu arbejder dermed for at kvalificere debatten, skabe og sprede nye løsninger og idéer, der kan præge, visualisere eller direkte virkeliggøre en reel bæredygtig samfundsudvikling.

[/tagline_box][tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”Et åbent netværk” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

Alle, uanset baggrund, politisk overbevisning, uddannelse, bopæl, og alder er velkommen i netværket. Her kan de, i fællesskab med andre, skabe og bidrage til ideer og projekter for et bæredygtigt samfund, samt inspirere til nye måder at anskue ‘det gode liv’.

[/tagline_box][tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”En platform for projekter” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

Omstilling Nu er en projektplatform, hvor netværkets medlemmer kan arbejde med aspekterne af en grundlæggende økonomisk, social- og miljømæssig omstilling i respekt for og overensstemmelse med vores fælles naturgrundlag og de planetære grænser. Projekterne kan derfor rumme etiske, filosofiske, kunstneriske, demokratiske, arbejds- og livsstilsmæssige, systemiske og teknologiske aspekter af en bæredygtig omstilling.

[/tagline_box][/two_third][one_sixth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_sixth][one_sixth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_sixth][three_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/three_fifth][one_third last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_third][three_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]
Hvis du også mener at der er brug for en grundlæggende omstilling, så læs mere om hvordan du bliver en del af netværket her:
[/fusion_text][/three_fifth][four_fifth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/four_fifth][one_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][button link=”https://www.omstilling.nu/involver-dig” color=”green” size=”medium” type=”flat” shape=”square” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”” class=”” id=””]Bliv medlem[/button][/one_fifth]