[five_sixth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Omstilling Nu’s vision for ‘Det Bæredygtige Samfund’[/title][/five_sixth][one_sixth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_sixth][one_sixth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_sixth][three_fifth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Et samfund der har lighed og fællesskabet i centrum og hvor sikring af individets livskvalitet, trivsel, frihed, sundhed, livslange læring, spirituelle udfoldelse og mulighed for demokratisk medindflydelse, er det grundlæggende mål for fællesskabet i sig selv. Et samfund der skaber og engagerer både den enkelte og fællesskabet i en bevidst, kulturel og kvalitativ udvikling. Et samfund med tid til at være sammen og plads til styrkelse af ens sociale relationer, og som sikrer mentalt sunde og livsglade individer. Hvor børn kan udfolde sig kreativt og langsomt blive bevidste om den verden de vokser op i, – støttet og passet på af deres nære relationer. Ligeledes, hvor ældre kan videregive og blive respekteret for deres viden og erfaringer, og hvor der er plads til at de sidenhen, kan blive passet på af deres nære relationer.

[/fusion_text][/three_fifth][one_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_fifth][one_fourth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_fourth][three_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Et samfund hvor arbejde deles ligeligt mellem dets borgere med udgangspunkt i deres egenskaber, talenter og formåen, og som samtidig bliver en del af deres personlige dannelse. Et samfund hvor den kvalitative udvikling og de mere grundlæggende menneskelige behov er styrende for hvilke materielle ting som produceres og hvilke teknologier, vi søger at udvikle. Hvor økonomien er et redskab til at befordre dette. Et samfund der opererer på lokalt og regionalt niveau, men har en global bevidsthed og udveksler viden på og mellem alle niveauer. Et samfund hvor entreprenørskab, ideudvikling og kreativitet styrkes via menneskets fundamentale lyst til at have en positiv indvirkning på den verden de lever i, for at opnå anerkendelse, og derfor ikke skal næres af økonomisk konkurrence, kompensation og gevinster.

[/fusion_text][/three_fifth][one_third last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_third][three_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Et samfund hvor et monetært system kun er et simpelt strategisk værktøj til at fordele og udveksle goder og service mellem mennesker, og hvor kvalitativ vækst og recirkulering af alle ressourcer er målet.  Et system der grundlæggende hviler i sig selv, og hvor økonomien derfor altid må tjene til samfundets fordel, aldrig omvendt. Et samfund hvor system-innovation prioriteres på lige fod med teknologisk innovation, og ultimativt sikrer, at både tekniske og biologiske ressourcer cirkulerer i naturlige og industrielle kredsløb. At vi mimer, efterligner og lader os inspirere af naturen, og hvor produktionen af materielle goder, fødevarer, transport og kommunikation dermed også baseres på vedvarende energikilder – afledt af den frie energi fra solen eller fra jordens indre.

[/fusion_text][/three_fifth][two_fifth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/two_fifth][three_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Et samfund der er i harmoni og symbiose med jordens andre levende organismer, og beror på en grundlæggende respekt for vort fælles naturgrundlag.  Vor menneskelige brug af jordens gratis ressourcer, samt næringsoptag fra vand, dyr og jord, må derfor være i fuld balance med økosystemernes mulighed for at regenerere, og samtidig anerkende de planetære grænser. Den menneskelige interaktion med resten af naturen skal derfor altid bero på, at vi forsøger at forlade et sted i en bedre tilstand end vi modtog det, og på fredning og respekt for de steder, som har brug for ro. Vi må og skal give ligeligt plads til andre organismer, og sikre de samme eller bedre livsvilkår for de fremtidige generationer, ikke bare af os selv, men af alt levende.

[/fusion_text][/three_fifth][three_fourth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/three_fourth][three_fourth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/three_fourth][three_fourth last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/three_fourth][one_fourth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_fourth][one_third last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][/one_third][two_third last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”none” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Omstilling Nus vision for ‘Det Bæredygtige Samfund’ er gjort af fælles tanker og udveksling af idéer. Processen startede med en visionsworkshop på et netværksseminar i februar 2014, hvor alle deltagerne fik mulighed for at komme med individuelle inputs til deres forståelse af bæredygtig udvikling og vision for et bæredygtig samfund. Siden er alle inputs blevet diskuteret og arbejdet sammen til en fælles beskrivelse. Visionen blev officielt godkendt af Omstilling Nus medlemmer på vores generalforsamling i april 2014.[/tagline_box][/two_third]