Bøger og Rapporter

Copenhagen Cleantech Cluster Global Cleantech Report 2012 – A snapshot of future global markets. Executive presentation. Maj 2012. Rapport der omhandler cleantechfeltet i Danmark. Giver et overblik over cleantechsektoren og argumenterer for hvorfor det er smart for Danmark at satse på dette område.
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd og NOAH Sådan ligger landet… – tal om landbruget 2011. 2. reviderede udgave. November 2011. En række grønne civilsamfundsorganisationer udgav i 2011 en præcis beskrivelse af landbrugets tilstand i Danmark i dag. De beskriver mange af de økonomiske og miljømæssige udfordringer.
Det Miljøøkonomiske Råd Årets rapport til det Miljøøkonomiske Råd 2013. 2013 Det Miljøøkonomiske Råd er en del af De Økonomiske Råd, og er særlig fokuseret på klima og miljøspørgsmål i en dansk kontekst. Deres arbejde er baseret på neoklassisk miljøøkonomi, og bærer visse mangler grundet et snævert fokus på abstrakt økonomisk teori. Relevant læsning for at forstå hvordan miljøøkonomer tænker, og hvorfor de fx er kritiske overfor energiforliget.
Færgeman, Thomas Annual Climate Outlook 2012. Danmarks Grønne Tænketank Concito

2012

Den grønne tænketank Concito udgiver hvert år en klimarapport, der beskriver Danmarks resultater indenfor klima. Spændende læsning, om end til tider ret teknisk.
Hestbæk, C. Denmark: European Smart Grid Hub. Asset mapping of smart grid
competencies in Denmark.
Copenhagen Cleantech Cluster.

2012

Rapport der omhandler cleantechfeltet i Danmark. Giver et overblik over cleantechsektoren og argumenterer for hvorfor det er smart for Danmark at satse på dette område.
Klima, Energi og Bygningsministeriet Energiaftalen i korte træk 2012 Derudover er det relevant at læse energiforliget, der bliver rost som et af de mest ambitiøse i verden. Det er dog temmelig teknisk at læse.
Klimakommissionen  Grøn Energi 2010 Klimakommissionen blev nedsat af VK-regeringen for at udarbejde en plan for hvordan Danmarks energiforsyning kunne blive uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Spændende læsning der viser forandring er mulig. Du kan hente deres rapport fra 2010 her.
Lidegaard, Martin Sidste Udkald – Sådan halverer vi Danmarks CO2-udslip på 10 år. Gyldendal

2008

Klimaminister Martin Lidegaards bog fra 2008, beskriver hvordan Danmark effektivt kan sætte ind overfor klimaudfordringen. Bogen er dristig og Lidegaard udtaler sig præcist om hvorfor der så ofte sker så få resultater på området.
Natur- og landbrugskommissionen Natur og Landbrug – En ny strart April 2013 Natur- og landbrugskommissionen blev nedsat af regeringen i 2012 og fik et år til at komme med bud på hvordan udfordringerne for dansk landbrug kan løses, samtidig med at natur, dyr og miljø for det bedre. Deres arbejde bliver rost fra flere sider.
Regeringen Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 2020. Finansministeriet.

2012

For at forstå hvad der sker i Danmark lige nu er det næsten nødvendigt at have læst Regeringens 2020 plan. Den beskriver Danmarks økonomiske udfordringer, men tager kun sjældent stilling til klima- og miljøproblemerne, såvel som nutidens samfundsmæssige problemer.
Teknologirådet: Christensen, J., Jespersen P. H., Karlsson, K., Kaspersen, P. S., Klüver, L., Krawack, S. og Leisner, I. Dansk transport uden kul og olie – Hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Teknologirådet

2012

Teknologirådet udarbejdede i 2012 en rapport der beskriver hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Læs den hvis du har interesser indenfor området. Du kan finde deres rapport her.
Zarganis, N., Stouge, A., Palstrøm, B. og Brøndum, S. Cleantech – Guldægget i dansk økonomi – Kortlægning af cleantechfeltet i Danmark. Brøndum og Fliess.

2009

Rapport der omhandler cleantechfeltet i Danmark. Giver et overblik over cleantechsektoren og argumenterer for hvorfor det er smart for Danmark at satse på dette område.

Artikler og Forskningspublikationer

Artikler fra Informations Jørgen Steen Nielsen, hvis artikler meget ofte handler om forskellige aspekter af en omstilling. Her er et udpluk:

 • Nielsen, J.S. (2012): 40 pct. af vores elforbrug er grønt – bilerne oser videre. Dagbladet Information 24. september 2012: Artiklen er om at selvom dele af elforbruget er grønt, minimeres effekten af forurening fra Danmarks mange biler.
 • Nielsen, J.S. (2012): Hårde odds for optimisme om vækst. Dagbladet Information 21. september 2012: Artiklen beskriver at der ikke er udsigt til konstant vækst i fremtiden, men snarere stadigt dalende væksttal.
 • Nielsen, J.S. (2012): 2020-planens grønne omstilling er varm luft. Dagbladet Information 08. maj 2012: Artiklen beskriver at 2020-planen stort set ikke beskæftiger sig med den grønne omstilling, og er en meget relevant artikel.
 • Nielsen, J.S. (2012): Martin Lidegaard genintroducerer energiplaner. Dagbladet Information 12. september 2012: Artiklen fortæller at Martin Lidegaard genintroducerer strategisk planlægning af energiforsyning. Nielsen, J.S. (2012): I finansministeriet er fremtiden ikke så relevant. Dagbladet Information 05. september 2012: Artiklen diskuterer konsekvenserne af den høje diskonteringsrente i Danmark for mængden af grønne investeringer.
 • Schytz-Juul, J. (2012): Gennem 00’erne har Danmark haft Vesteuropas største stigning i ulighed. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 22. august 2012: Artiklen viser at Danmark gennem 00’erne havde Vesteuropas største stigning i ulighed, hvilket er uheldigt når forskning viser lighed er meget gavnligt.
 • Schytz-Juul, J. & Wandsøe, H.R.L. (2012): Fattigdommen vokser især på Sjælland. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 24. september 2012: Den anden artikel viser at fattigdommen i Danmark er voksende, hvilket Omstilling Nu også er kritiske omkring.
 • Gjerding, S. & Lykkeberg, R.: Det er kernesocialdemokratisk. Dagbladet Information. 30-1 juni/juli 2012: Gjerding og Lykkebjerg interviewer finansministeren og får svar på spørgsmål om hvorfor han fører den økonomiske politik han fører.
 • Hansen, J. L.: Billig kulkraft presser DONG’s rene energi. Dagbladet Information. 02. november 2012:  Denne artikel beskriver, hvordan billig kulkraft i EU har store økonomiske konsekvenser for DONG der forsøger på at bruge meget vedvarende energi.
 • Københavns Kommune: København CO2-neutral i 2025 – Københavns klimaplan. Miljømetropolen. 2009: Københavns kommune beskriver deres planer om København som CO2-neutral kommune i 2025. Det skal dog kun forstås som den offentlige el-forsyning og ikke ift. biler i København mv.
 • Pedersen, A.: Dansk bankstøtte topper i EU. Ugebrevet A4. 2012: Pedersen viser i ugebrevet A4 at dansk bankstøtte topper i EU, og faktisk er næsten skræmmende stor.
 • Steen, J.J. & Wiese, K.: Udbudsmanien er skadelig for dansk økonomi. Dagbladet Information. 25. juli 2012: Finansministeriet er styret af en tanke om at øget udbud af arbejdskraft er en essentiel faktor for at sikre fremtidens velfærdssamfund. Denne artikel stiller spørgsmåltegn ved det fornuftige i et så stort fokus på udbud.
 • Sørensen, P. B., Rosholm, M., Whitta-Jacobsen, H. J. og Amundsen, E. S.: Boligmarkedet og krisen. Det Økonomiske Råd. 2009: Ledende økonomer fra De Økonomiske Råd beskriver hvorledes boligmarkedet bidrog til krisen, en udvikling der blev drevet af bl.a. billige lån og en for ekspansiv finanspolitik i 00’erne.