Bøger og rapporter

Belling13 ____

_________________

Belling, Liv la Cour Et integrativt bæredygtighedsparadigme.
En undersøgelse af hvordan rationalitet, økonomi og demokrati kan integreres i en bæredygtig omstilling.
Københavns Universitet 2013 Liv la Cour Belling fra Omstilling Nu har skrevet et speciale om hvordan man kan forstå og i praksis udfolde et langt mere helhedsorienteret bæredygtighedsparadigme, der ikke reducerer den grønne omstilling til CO2-kvoter eller grøn vækst, men som opstiller konkrete målsætninger for en kombineret miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig omstilling. Der er særligt fokus på at den systemkrise vi står over for også er en demokratisk krise fordi de politiske systemer ikke har vist sig leveringsdygtige (eller villige) til at håndtere udfordringerne. Et essentielt spørgsmål er derfor hvordan strategierne for den ‘store omstilling’ skal besluttes og udføres. Og om det er muligt at forankre det demokratisk? Ideen om et mere helhedsorienteret bæredygtighedsparadigme udforskes gennem en vekselvirkning mellem teoretiske refleksioner og empiriske erfaringer fra tre danske kommuner der går forrest i ‘den store omstilling’: Samsø, Sønderborg og Albertslund.
Handler Jackson, Tim Prosperity without growth – Economics for a finite planet. Earthscan 2009 Tim Jackson har skrevet en blændende bog om hvordan vi kan opnå rigdom uden vækst. Han viser at økonomisk vækst faktisk kun er nødvendig i fattige lande, mens materialisme i rige samfund skaber flere problemer end den løser. Desuden argumenterer Jackson for hvordan væksten ikke kan fortsætte fra et klimamæssigt synspunkt, og han beskriver kort alternativet.
Fra vækst til balance-1 Kjær, Mikkel og Wingård, Rune Fra vækst til balance: Hvordan Danmarks økonomi bliver miljømæssigt bæredygtig og sikrer menneskelig trivsel. Roskilde Universitet 2012 Mikkel Kjær og Rune Wingård fra Omstilling Nu har skrevet speciale om hvordan en omstilling konkret kan gennemføres i Danmark, så Danmarks økonomiske udvikling bliver miljømæssigt bæredygtig og sørger for menneskelig trivsel. De kommer rundt om mange essentielle områder af en omstilling i både global og national kontekst, og drager på en lang række kilder samt 8 ekspertinterviews:
den-store-omstilling Nielsen, Jørgen Steen Den store omstilling. Fra systemkrise til grøn økonomi. Informations forlag 2012 Jørgen Steen Nielsen har skrevet en forrygende bog om nutidens klima-, miljø og samfundsudfordringer, der skaber en overordnet fortælling om hvorfor en omstilling er både nødvendig og ønskværdig.
enough O’Neill, Dan og Dietz, Rob Enough is Enough: Building a sustainable economy in a world of finite resources Earthscan 2010 I 2010 samledes en række topforskere og andre interesserede til en konference om at beskrive en alternativ økonomisk vision for verden baseret på økologisk økonomi. Konferencen blev til en bog der rummer mange interessante pointer, og er relativt letlæselig.
Great_Transition-1 Stephen Spratt, Andrew Simms, Eva Neitzert og Josh Ryan-Collins The Great Transition. A tale of how it turned out right. New Economics Foundation 2010 Den britiske tænke- og gøretank New Economics Foundation har skrevet en udførlig rapport om hvordan en omstilling konkret kan implementeres i Storbritanien. Grundigt og innovativt arbejde. Du kan finde deres gratis rapport her.
Master Urhammer, Emil Økonomiske og Miljømæssige Kriser – muligheder for sammenhængende løsninger Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering

2012

Emil Urhammer har skrevet speciale om en lang række løsninger på vækstens dilemma. Vækstens dilemma består i, at økonomisk vækst på den ene side er det nuværende samfunds primære kilde til social og økonomisk stabilitet og på den anden side har katastrofale konsekvenser for miljø og mennesker. Undersøgelsen dækker et spektre af forslag fra grøn vækst til radikale degrowth visioner og anskuer disse som fortællinger med forskellig politisk styrke. Emil Urhammer er aktiv i Omstilling Nu og Ph.d-studerende ved Aalborg Universitet i København.
managing-without-growth-slower-by-design-not-disaster-peter-a-victor-paperback-cover-artl Victor, P.A. Managing without growth – Slower by design, not disaster. Edward Elgar Publishing Limited. 2008 Peter Victor skrev I 2008 en banebrydende bog om hvordan canadas økonomi gradvist kan omstilles til en økonomi i dynamisk ligevægt. Bogen viser tegn på at det kan lade sig gøre at reducere arbejdsløshed, gæld, CO2 udledninger og fattigdom i en ikke voksende økonomi.
State-of-the-World-2013-Is-Sustainability-Still-Possible-Preview-Edition-1 The Worldwatch Institute. State of the world 2013: Is sustainability still possible? The Worldwatch Institute

Washington 2013

Worldwatch rapporten fra 2013 diskuterer om bæredygtighed stadig er mulig og har en lang række af artikler der diskuterer problemer, løsninger – og hvad vi skal gøre hvis klimaforandringer mv. ikke bliver stoppet. Særligt kan der anbefales et kapitel (Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-in-Nature), hvor en imponerende række af de absolutte topforskere inden for forskningsområdet økologisk økonomi gik sammen for at beskrive hvilke reformer der er absolut nødvendige.

Artikler og forskningspublikationer

Lawn, P. Facilitating the transition to a steady-state economy: Some macroeconomic fundamentals. Ecological Economics 69(2010). 931-935.

2010

Lawn, P. Is steady-state capitalism viable? A review of the issues and an answer in the affirmative. Annals of the New York Academy of Sciences.
17. februar 2011
Den økologiske økonom Philip Lawn har skrevet 2 spændende artikler om økologisk økonomi. Den første beskriver hvordan en omstilling opnås og hvordan der tænkes indenfor økologisk økonomi. Den næste tager fat i kritik af økologisk økonomi, og forklarer teorien gennem et forsvar mod kritikken. Begge artikler er meget informative.
Costanza, R., Limburg, K. & Kubiszewski, I. Ecological Economics Reviews. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1219: 1–25.

2011

Nielsen, J.S. Erhvervslivet må drive den grønne omstilling. Dagbladet Information d. 21 juni 2012. Informations Jørgen Steen Nielsen var på besøg i Rio til klimatopmødet i 2012, og han beskriver her hvordan erhvervsledere argumenterer for at de må tage føringen og drive omstillingen på vej.

Hjemmesider

www.neweconomics.org – den britiske tænke- og gøretank New Economics Foundation arbejder indenfor en lang række områder af den store omstilling, og udgiver ofte udførlige rapporter, der gratis kan downloades.