Bøger & Rapporter

Hornborg, A. Global Ecology and Unequal Exchange: Fetishism in a Zero-Sum World Routledge Studies in Ecological Economics

2012

I den moderne verden plejer vi at have tiltro til teknologi. Men er vores koncept ‘teknologi’ ikke i sig selv en kulturel forestilling? Denne bog udfordrer ideen at menneskeheden som helhed er forenet i en fælles udvikling mod stadig mere effektive teknologier. I stedet argumenterer den at moderne teknologi fører til et slags globalt nulsumsspil, der indebærer ulige ressource flows, som gør det muligt for den rigere del af det globale samfund at spare tid og plads på bekostning af mennesker og miljøer i den fattigere del af samfundet.
Hougaard, Inge-Merete Living in the Ecosystem Frontier: Ecosystem boundaries, ecological distribution conflicts and discourse constructions in rural Northern Uganda Lunds Universitet

2013

Inge-Merete Hougaard fra Omstilling Nu har skrevet speciale om sammenhængen mellem fattigdom og miljøødelæggelser med fokus på Uganda. Hun viser at flere centrale økonomiske aktiviteter er målrettet eksternt forbrug hvilket skader lokalsamfundet økonomisk, socialt og miljømæssigt fordi arbejdskraft, materialer og energi forsvinder ud af området. På trods af dette bliver de miljømæssige konsekvenser ofte opfattet som udsprunget af lokale udfordringer som fattigdom, uvidenhed og en ’dårlig’ indstilling til forvaltning af naturressourcer. De følgende styringsinstrumenter fra den lokale regering og andre institutioner og organisationer er derfor rettet mod lokale aktører, og adresserer således ikke de overordnede strukturer i økonomien som netop medfører denne ’udstrømning af værdier. Studiet åbner for en videre debat om holdbarheden af den nuværende organisering af økonomien, hvor naturressourcer – for at tilgodese en voksende middelklasse i byområderne og i andre lande i økonomisk vækst – trækkes ud af landområder og fastholder den lokale befolkning i økonomisk fattigdom mens deres naturressourcebaserede levegrundlag nedbrydes.
Jespersen, Jesper Euroen hvorfor gik det galt, og hvordan kommer vi videre? Forlaget DEO

2012

Professor i økonomi Jesper Jespersen beskriver i denne bog eurokrisen, herunder hvorfor det gik galt og hvordan vi kommer videre. Jesper er keynesiansk økonom, og giver et meget relevant alternativt bud på hvordan eurokrisen kan løses, i stedet for de neo-klassiske sparekrav. Vi savner dog et mere eksplicit fokus på klima- og miljøudfordringer og hvordan disse løses.
Jones, T. The great hunger lottery – How banking speculation causes food crises. World Development Movement

2010

Rapport om hvordan bankspekulation I fødevarer skaber fødevarekriser hos verdens allerfattigste. Vigtigt område at sætte ind på.
Kar, D. og Freitas, S. Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009. Global Financial Integrity

2011

Rapport der beskriver de voldsomme pengemængder som ulovligt hvert år forsvinder ud af udviklingslandene, til stor skade for deres økonomier.
Martinez-Alier, J. The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation Edward Elgar Pub

2002

Bogen analyserer en række tilkendegivelser af den voksende bevægelse for miljømæssig retfærdighed, som i de kommende årtier kan ses som en af drivkræfterne bag udviklingen af et miljømæssigt bæredygtigt samfund. Forfatteren studerer en række konflikter i form af ulige fordeling af miljøgoder og -onder i et historisk og nutidigt perspektiv fra urbane såvel som landlige kontekster, som viser hvordan mennesker, der er fattige, ofte beskytter naturens ressourcer. Et sundt miljø er derfor ikke så meget en luksusgode for de rige som det er en nødvendighed for folk der er fattige.

 

Artikler & Forskningspublikationer

  • Jespersen, J.: Krise. Hvorfor stiger arbejdsløsheden i EU stadig? Dagbladet Politiken, 22. juni 2012: Artikel der diskuterer hvorfor arbejdsløsheden stiger på trods af økonomiske modeller forudsagde det modsatte.
  • Hansen, J. L. & Gjerding, S.: Europas befolkninger siger nej. Dagbladet Information, 14. november 2012: Artikel der beskriver stigende utilfredshed i Europa over den førte politik.
  • Nielsen, J.S.: Vigtig energisejr for Lidegaard – og langt igen. Dagbladet Information 15. juni 2012: Her beskrives klimaminister Martin Lidegaard’s kampe i EU-regi.
  • Nielsen, J. S.: Dansk pres på G20 for at fjerne støtte til fossil energi. Dagbladet Information, 2. november 2012: Her beskrives klimaminister Martin Lidegaard’s kampe i EU-regi.
  • Nielsen, J.S.: BNP falder når temperaturen stiger. Dagbladet Information, 21 august 2012: Artikel der beskriver konsekvenserne af temperaturstigninger i udviklingslandene.
  • Nielsen, J.S.: FN: EU’s nedskæringer kaster nye millioner ud i arbejdsløshed. Dagbladet Information. 12. juli 2012: Artikel der beskriver konsekvenser af EU’s nedskæringer.
  • Mayer, J.: Policy Space: What, for What and Where? Development Policy Review ,vol. 27, No.4,pp. 373-395. 2009: Spændende artikel af Mayer om hvordan udviklingslandenes mulighed for at føre selvstændig økonomisk politik er blevet begrænset af nyere internationale aftaler, men hvordan de alligevel har gode muligheder for at opnå resultater. Mayer er inspireret af nobelpristager i økonomi og keynesiansk økonom Joseph Stiglitz.
  • Saad-Filho, A.: Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth. Department of Economic and Social Affairs. Besøgt den 14. august 2012. 2010: Den marxistiske økonom Saad-Filho beskriver udviklingen i de internationale udviklingsorganisationerne udviklingsparadigmer, og hvilken effekt det har haft for verdens fattigste lande.

 

Hjemmesider & Film

  • Christoffer Guldbrandsen: Stealing Africa. 2012: Film der viser hvordan store multinationale selskaber udnytter udviklingslande gennem ikke at betale skat og overføre overskud til skattely. Udviklingslandene må så leve med al forureningen fra selskabernes minedrift.