Bøger & Rapporter

  • Dobbs, R., Oppenheim, J., Thompson, F., Brinkmann, M., Zornes, M. Resource Revolution: Meeting the world´s energy, materials, food, and water needs.
  • McKinsey Global Institute. McKinsey Sustainability and Resource Productivity Practice. 2011: McKinsey instituttet udgav i 2011 en utrolig omtalt rapport, der beskriver udfordringerne omkring verdens behov for energi, materialer, mad og vand. De analyserer hvordan behovene kan tilfredsstilles, og hvilke konkrete forandringer der er nødvendige. Læg mærke til at deres forslag baserer sig på at møde klimamålet om 450 ppm CO2 i atmosfæren. Førende klimaforskere foreslår 350 ppm, og derfor holder McKinseys løsninger ikke, men de er stadig meget interessante og gennemarbejdede.
  • Climate Change 2007: Synthesis Report. International Panel on Climate Change2007: FNs klimapanel IPCC rapport om klimaforandringer fra 2007. Vigtig rapport at kende til, men meget af deres data er forældet og vi venter på den næste klimarapport der kommer i år. Vi kan varmt anbefale forskningsartiklerne om de planetare grænser.
  • Braungart, Michael og McDonough, Douglas. Cradle to cradle. North Point Press: Michael Braungart og Douglas McDonough skrev i 2002 bogen Cradle to Cradle. Den beskriver en helt ny måde at tænke design på, hvor der tænkes i princippet ”fra vugge til vugge”. Bogen har fået en kolossal indflydelse, der bliver arbejdet med Cradle to cradle i mange forskellige arbejdssammenhænge.
  • Urry, John. Societies beyond Oil: Oil Dregs and Social Futures. Zed Books Ltd. 2013.

 

Artikler & Forskningspublikationer

  • Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for HumanityEcology and society 14(2): 32. 2009: Stockholm Resilience Center samlede i 2009 en række førende forskere indenfor en række naturvidenskabelige områder, og sammen udarbejdede de en række forslag til hvilken planetare grænser vores planet har. Deres arbejde har været banebrydende, og konceptet planetare grænser er meget omtalt. Absolut must read hvis du ønsker at vide mere om hvordan vores planet fungerer, og hvordan vi passer på den bedst muligt. Forkvinden for klimakommisionen, Katherine Richardson, er medforfatter.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., 1,2, Chapin, S., Lambin, E., Lenton, T., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., 1,2, de Wit, C., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R., Fabry, V., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P., Foley, J.

Steffen, W., Persson, Å., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., Crumley, C., Crutzen, P., Folke, C., Gordon, L., Molina, M., Ramanathan, V., Rockström, J., Scheffer, M., Schellnhuber, H. & Svedin, U.

 

Hjemmesider & Film

  • The Lightbulp ConspiracyCosima Dannoritzer, 2010: En film om hvordan produkter i dag skabes til at gå i stykker efter meget få år, et begreb kaldet ‘planlagt forældelse’ (planned obsolence).

  • There’s No Tomorrow (peak oil, energy, growth & the future), 2012: En lille lettilgængelig film der forklarer nogle af sammenhængene imellem begreber som peak oil, klimaforandringer, økonomisk gæld. Filmen forklarer på pædagogisk vis hvorfor eksponentiel økonomiske vækst ikke kan lade sig gøre i et fysisk afgrænset system.