Bøger og Rapporter

  • Gehl, Jan: Byer for mennesker. Bogværket. 2010: ”Byer for mennesker” er en brugsbog, der med afsæt i 50 års forsknings giver anvisninger til bybygning med mennesket som udgangspunktet.  Bogen er forsynet med værktøjer, som burde være på enhver planlæggers, arkitekts og beslutningstagers rygrad. Ifølge forfatteren har bybygningen siden 2. Verdenskrig forsyndet sig imod de mest elementære retningslinjer mht. at skabe gode og humane levesteder. Planlægning og arkitektur har i stedet prioriteret bilerne, stordrift og kortsynet rationalitet. Og det gør den desværre stadig, og det med enorme konsekvenser for folks ressourceforbrug, livsstil og livskvalitet.
  • Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. (red.) World Happiness Report 2012. The Earth Institute Columbia University. CIFAR. Center for Economic Performance. 2012: Den årlige World Happiness Report, der forsøger at give et overblik over verdens befolknings lykketilstand.
  • Layard, R. Happiness: Lessons from a new science. Penguin Press. 2005: Den britiske økonom Richard Layard fokuserer i denne bog på paradokset i forholdet mellem lykke og indkomst. Som han skriver vil de fleste mennesker have en højere indkomst. Men en lang række videnskabelige undersøgelser viser at når samfund bliver rigere, bliver befolkningerne ikke lykkeligere.
  • Wilkinson, T. & Pickett, K.: Lighed – Hvorfor alle har det bedre i et mere lige samfund. Informations forlag. 2011: De to sociologer Wilkinson og Pickett skrev i 2009 den engelske udgave ”The Spirit Level”, der fokuserer på hvorfor lighed skaber bedre samfund med færre sundhedsmæssige og sociale problemer. En bog der siden er blevet vidt citeret og diskuteret, og som du næsten bør læse.

 

Artikler og Forskningspublikationer

  • Kasser, T.: Materialism and its alternatives. I Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I.S. (red.): A life worth living: Contributions to positive psychology. Oxford University Press. 2006: En artikel om problemer omkring nutidens materialisme i forhold hvordan den ofte skaber utilfredshed frem for lykke for moderne mennesker.
  • Knudsen, T.: Mørke over Christiansborg. Dagbladet Information 22. april 2013. 2013: Professor i statskundskab fra Københavns Universitet Tim Knudsen beskriver i en kronik hvorfor forslaget om en ny offentlighedslov stærkt vil begrænse oppositionens og Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen. Han argumenterer for at det vil svække vores demokrati, og at det derfor må ændres grundlæggende.