Socialt, kreativt, ungt, intellektuelt, ansvarsbevidst, løsningsorienteret

Af Jakob Frederik Anthonisen, Omstilling Nu

Omstilling Nu er et netværksinitiativ, der indeholder alle seks ovenstående elementer, og det er sammenspillet mellem dem, der gør initiativet så unikt at være en del af. Initiativet har krisen som udgangspunkt – Systemkrisen. Fælles for os alle er forståelsen af, at vi ikke kan tackle den økonomiske krise med et øget ressourceforbrug, og dertil at vi ikke kan løse de sociale udfordringer med “business as usual”.

I slutningen af februar måned mødtes vi mere end 50 unge mennesker. Vi mødtes fordi vores fremtid ikke tages seriøst af beslutningstagerne, ligesom vores potentielle børn eller børnebørns fremtid i endnu lavere grad bliver det. Politik er blevet fuldstændig idéforladt – i hvert fald forladt for de idéer, der indeholder en dybere analyse af de kriser, verden står overfor.

Selve weekenden i februar blev brugt til at udforme en appel. En appel som vi efterfølgende har overrakt til folketingets formand og dernæst til EU’s klimakommisær, Connie Hedegaard, ved en officiel overrækkelse. Vi ønskede ikke, at nogle politikere skulle gå glip af hverken vores analyse eller løsningsforslag, så ingen folketingspolitikker eller borgmester i Danmark kan sige sig fri for at have modtaget denne appel.

Vi venter dog ikke stillesiddende naivt på, at de konkrete forslag bliver til handling. Derfor fortsætter vores videre arbejde dels med at udvikle konkrete løsningsorienterede forslag og dels med at få befolkningen til at se alvoren. En alvor som er defineret af den videnskab, vores politikere har så svært ved at forholde sig til. Målet er at udvide de realpolitiske rammer. Vores initiativ drejer sig derfor ikke om at forsøge at rykke 5 procent mere i en grøn eller social retning – nej, videnskaben kræver et fundamentalt opgør med samfundsstrukturen, og vi gør det samme, gennem realistiske og konkrete løsninger.

Dog er vi bevidste om, at disse løsninger ikke kan føres ud i livet, hvis der ikke er en form for konsensus blandt politikere – og blandt befolkningen, da det jo er her, mandatet til de politiske beslutninger ligger. Derfor er vores initiativ i lige så høj grad et oplysningsinitiativ – vi ønsker at komme ud over stepperne og få delt vores bekymringer og først og fremmest vores løsninger med civilsamfund i alle afskygninger.

Vi ved, at emnet kan føles komplekst, og at folk i deres dagligdag står med mange andre bekymringer, som gør, at det kan være svært at overskue en sådan debat. Samtidig ved vi også, at vi skylder vores børn – og os selv – at der handles langt mere ambitiøst. Derfor har vi også en stor opgave foran os i diskussionen af, hvad det gode liv skal indeholde, og hvilke super fede alternativer vi bare i vores dagligdag kan gøre brug af.