Svendborg Kommune

Grøn omstilling er vejen frem

Af Charlotte Vesterlund McAinsh, klima- og energikoordinator i Svendborg Kommune

Som klimakommune har vi i flere år arbejdet med energispareprojekter, og nyt byggeri opføres altid som lavenergibyggeri. Snart åbner vi en ny integreret daginstitution Humlebien, som bliver en af de første daginstitutioner i Danmark, som lever op til FNs tanker om miljø og bæredygtighed. Institutionen er også DGNB-certificeret til bronze.

s1

Vi har de seneste tre år investeret 36 mio. kroner i energirenoveringer af vores børneinstitutioner, skoler og plejecentre. Det sparer os årligt for 2.000.000 kWh, hvilket svarer til 100 parcelhuses el- og varmeforbrug.

Den besparelse er opnået ved at efterisolere bygningerne, skifte vinduer, indføre LED-belysning, opsætte varmepumper og etablere solcelleanlæg og solfangeranlæg. Eksempelvis har Svendborg Kommune nu 4.400 m2 solceller på kommunale bygninger, som producerer ca. 500.000 kWh strøm årligt.

s4Vi har også fokus på at hjælpe borgerne til at energioptimere deres boliger. Derfor har vi gjort det muligt for husejere at få et energitjek næsten gratis. Det sker via Energirenoveringshjulet, hvor kommunen samarbejder med den lokale forening Bæredygtigt Fællesskab om at få så mange husejere som muligt til at energirenovere deres huse. Når vi ønsker, at boligejerne skal investere i energirenoveringer, er det fordi, det bidrager til en reduktion i kommunens samlede CO2-udledning. Men det giver også en større komfort i husene, samt en besparelse på el- og varmeforbruget. Det er alt sammen med til at gøre boligerne mere attraktive. Indenfor de seneste 2 år er 130 huse blevet dokumenteret energirenoveret. De har i gennemsnit sparet 6.500 kWh årligt. Som en tillægsgevinst giver det desuden lokale arbejdspladser.

Svendborg Kommune er partner i GO2Green, som er en lokal non-profit organisation, der arbejder for at reducere energiforbrug, sikre lokale arbejdspladser og bane vejen for bæredygtig vækst. Med GO2Green har vi indledt et samarbejde om energitjek hos små og mellemstore virksomheder.

Gennem et samarbejde med Energitjenesten og Svendborg Provsti får alle kirker og sognehuse et energitjek og en rapport med forslag til energibesparende tiltag.

Transporten er en stor udfordring

s2Vi tror på, at el bliver en dominerende energikilde på det område i fremtiden og har derfor foreløbig udskiftet 3 biler til elbiler. Desuden har vi i samarbejde med LetsGo etableret en borgerbilsordning med to elbiler, som deles med borgerne.

Vi vil meget gerne overbevise flere borgere om, at elcykler kan erstatte en del biltransport. I samarbejde med engagerede borgere udlåner vi derfor elcykler i 10 lokalområder. Der er 1-2 cykler hvert sted, og de udlånes typisk for 1 uge ad gangen. Det har været en kæmpe succes.

Sammen med borgerne skabes forandringerne

Es3n gang om året holder vi en klimauge. Her sker der en masse aktiviteter i samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer og skoler. Det kan være teater, udstillinger, foredrag og debatter. Alt sammen med fokus på klima og energi.
Der ud over arrangerer vi løbende en masse enkeltstående aktiviteter. Blandt andet køkkenhavekursus, pop-up klimabutik, byggelegeplads af skolemælkskartoner og borger-til-borger inspirationsture til/fra Sønderborg og Esbjerg og senest deltagelse i Omstillingsstafetten 2015.

 

logo

Svendborg er en af de kommuner der var med i Omstillingsstafetten 2015.

sklogo

Læs mere omarbejdet med grøn omstilling på kommunens hjemmeside.