Unge fra Den Økologiske Produktionskole driver café

Af Den Økologiske Produktionsskole

Økocafé 32 er en café under den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro. Økocafé 32 ligger inde i en gård ud til Nørrebrogade og lokalerne har oprindelig huset en persisk restaurant med spejlvægge over det hele. Spejlene er er her stadig, men det er nu unge mellem 16-24 år, og deres lærere, som har indtaget lokalerne.

I Økocafé 32 drives der café ud fra bæredygtige principper, og al mad der langes over disken er 100 procent økologisk. Alle kan komme ind fra gaden og bestille dagens ret, kaffe og kage, suppe eller sandwich. Caféen er også leveringsdygtig i mad til større selskaber og events. Det er eleverne, der under vejledning, står for tilberedningen, ligesom det er eleverne, der modtager bestillinger og servicerer kunderne.

Hvad er en Produktionsskole?

Produktionsskoler er for unge under 25 år, som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse. En produktionsskole er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men skulle gerne gøre det muligt for eleven efterfølgende at gennemføre en uddannelse.

Skolens elever er typisk droppet ud af én eller flere uddannelser, eller er aldrig rigtigt kommet i gang efter endt folkeskole. Nogle er meget usikre over for, hvad de egentlig kunne tænke sig, og andre har helt mistet tilliden til det traditionelle uddannelsessystem. Skolen fungerer som afklaringsbase, hvor eleverne tilbydes en kombination af praktisk produktion og teoretisk undervisning.

Caféen som afklaringsbase

Elever i caféen kommer i skoleperioden til at lære om drift, service og kokkefag udfra et økologisk perspektiv. Der er løbende samtaler med den enkelte elev, der skal sikre, at det videre forløb i caféen ender ud i påbegyndelse af en egentlig ungdomsuddannelse. Elever fra Økocafé 32 er i naturlig forlængelse af forløbet her gået videre i uddannelse som kokke, konditorer og tjenere. Andre er startet på HF eller gymnasie, i gang med at afslutte 9. eller 10. klasser , uddanner sig til sosu-assistent, frisør, dyrelægeassistent, tandtekniker eller lignende. Andre igen går slet og ret ud og får et job .

Lærerne i caféen bestræber sig på at give eleverne et så alsidigt og lærerigt forløb som muligt. Der er  i efterår- og forårsperioden indlagt produktionsskoleture, hvor elever og lærere træder ud af hverdagen; eksempelvis er Økocafé 32 for 3. år i træk at finde til Folkemøde på Bornholm, hvor der uddeles smagsprøver til deltagerne, lavet med lokale råvarer.

Elever som bevidste forbrugere

Vi underviser vores elever i affaldssortering, korteste vej fra producent til forbruger, ressourceforbrug, dyrevelfærd, mindst mulig madspild og andet, der knytter sig til bæredygtighed. Vi ønsker at eleverne skal reflektere over deres egen rolle som forbrugere.